نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نود ارومیه در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30تهرانهوادار تهران3 - 0نود ارومیه0
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45ارومیهنود ارومیه0 - 0گل ریحان البرز1
3شنبه 15 آذر 99 س 14:15حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 0نود ارومیه0
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00ارومیهنود ارومیه0 - 1شاهین بوشهر0
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0نود ارومیه0
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00ارومیهنود ارومیه0 - 1شهرداری آستارا0
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00ارومیهنود ارومیه0 - 1استقلال ملاثانی0
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 0نود ارومیه0
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00ارومیهنود ارومیه0 - 2بادران تهران0
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 2نود ارومیه3
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00ارومیهنود ارومیه1 - 0پارس جنوبی جم3
12دوشنبه 13 بهمن 99 س 14:00تالشچوکا تالش2 - 1نود ارومیه0
13یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00ارومیهنود ارومیه1 - 0آرمان گهر سیرجان3
14شنبه 25 بهمن 99 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی0 - 0نود ارومیه1
15شنبه 2 اسفند 99 س 14:30ارومیهنود ارومیه0 - 0رایکا بابل1
16سه‌شنبه 12 اسفند 99 س 14:45خوزستاناستقلال خوزستان3 - 1نود ارومیه0
17یکشنبه 17 اسفند 99 س 14:45ارومیهنود ارومیه0 - 0خیبر خرم آباد1
18چهارشنبه 27 اسفند 99 س 15:00ارومیهنود ارومیه0 - 0هوادار تهران1
19چهارشنبه 18 فروردین 00 س 17:00البرزگل ریحان البرز0 - 1نود ارومیه3
20سه‌شنبه 24 فروردین 00 س 16:45ارومیهنود ارومیه0 - 1فجر سپاسی0
21دوشنبه 30 فروردین 00 س 20:00بوشهرشاهین بوشهر0 - 0نود ارومیه1
22دوشنبه 6 اردیبهشت 00 س 20:45ارومیهنود ارومیه0 - 0مس کرمان1
23شنبه 18 اردیبهشت 00 س 19:50آستاراشهرداری آستارا0 - 1نود ارومیه3
24جمعه 24 اردیبهشت 00 س 19:40ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 0نود ارومیه0
25چهارشنبه 29 اردیبهشت 00 س 20:00ارومیهنود ارومیه1 - 1خوشه طلایی ساوه1
26چهارشنبه 5 خرداد 00 س 19:00غدیر تهرانبادران تهران1 - 0نود ارومیه0
27چهارشنبه 12 خرداد 00 س 18:40ارومیهنود ارومیه2 - 0قَشقایی شیراز3
28سه‌شنبه 18 خرداد 00 س 19:05شهدای جمپارس جنوبی جم1 - 0نود ارومیه0
29دوشنبه 24 خرداد 00 س 18:00ارومیهنود ارومیه1 - 1چوکا تالش1
30دوشنبه 31 خرداد 00 س 18:00سیرجانآرمان گهر سیرجان4 - 1نود ارومیه0
31یکشنبه 6 تیر 00 س 20:30ارومیهنود ارومیه1 - 5ملوان انزلی0
32یکشنبه 13 تیر 00 س 20:30بابلرایکا بابل1 - 0نود ارومیه0
33دوشنبه 21 تیر 00 س 20:30ارومیهنود ارومیه0 - 1استقلال خوزستان0
34دوشنبه 28 تیر 00 س 20:30تختی خرم آبادخیبر خرم آباد3 - 0نود ارومیه0
جمع کل امتیازات : 27