نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم استقلال خوزستان در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30خوزستاناستقلال خوزستان1 - 0بادران تهران3
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 2استقلال خوزستان3
3شنبه 15 آذر 99 س 14:15خوزستاناستقلال خوزستان0 - 0چوکا تالش1
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 4استقلال خوزستان3
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان1 - 0آرمان گهر سیرجان3
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 0استقلال خوزستان0
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان2 - 3رایکا بابل0
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00شهدای جمپارس جنوبی جم0 - 1استقلال خوزستان3
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان0 - 0قَشقایی شیراز1
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد0 - 0استقلال خوزستان1
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00تهرانهوادار تهران - استقلال خوزستان0
جمع کل امتیازات : 18