نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم بادران تهران در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30خوزستاناستقلال خوزستان1 - 0بادران تهران0
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45غدیر تهرانبادران تهران1 - 0خیبر خرم آباد3
3شنبه 15 آذر 99 س 14:15سیرجانآرمان گهر سیرجان0 - 0بادران تهران1
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران1 - 0شهرداری آستارا3
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00تهرانهوادار تهران1 - 2بادران تهران3
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران0 - 1فجر سپاسی0
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00البرزگل ریحان البرز1 - 0بادران تهران0
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران0 - 0شاهین بوشهر1
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00ارومیهنود ارومیه0 - 2بادران تهران3
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران1 - 1خوشه طلایی ساوه1
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 1بادران تهران1
12دوشنبه 13 بهمن 99 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران2 - 1مس کرمان3
13یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران1 - 0پارس جنوبی جم3
14شنبه 25 بهمن 99 س 14:00تالشچوکا تالش2 - 4بادران تهران3
15شنبه 2 اسفند 99 س 14:30غدیر تهرانبادران تهران1 - 3قَشقایی شیراز0
16سه‌شنبه 12 اسفند 99 س 14:45بابلرایکا بابل3 - 2بادران تهران0
17یکشنبه 17 اسفند 99 س 14:45غدیر تهرانبادران تهران3 - 0ملوان انزلی3
18چهارشنبه 27 اسفند 99 س 15:00غدیر تهرانبادران تهران0 - 0استقلال خوزستان1
19چهارشنبه 18 فروردین 00 س 17:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد1 - 0بادران تهران0
20سه‌شنبه 24 فروردین 00 س 16:45غدیر تهرانبادران تهران2 - 0آرمان گهر سیرجان3
21دوشنبه 30 فروردین 00 س 20:00آستاراشهرداری آستارا0 - 3بادران تهران3
22دوشنبه 6 اردیبهشت 00 س 20:45غدیر تهرانبادران تهران0 - 2هوادار تهران0
23شنبه 18 اردیبهشت 00 س 19:50حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 2بادران تهران3
24جمعه 24 اردیبهشت 00 س 19:40غدیر تهرانبادران تهران2 - 1گل ریحان البرز3
25چهارشنبه 29 اردیبهشت 00 س 20:00بوشهرشاهین بوشهر2 - 1بادران تهران0
26چهارشنبه 5 خرداد 00 س 19:00غدیر تهرانبادران تهران1 - 0نود ارومیه3
27سه‌شنبه 11 خرداد 00 س 18:40ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 0بادران تهران0
28سه‌شنبه 18 خرداد 00 س 19:05غدیر تهرانبادران تهران2 - 1استقلال ملاثانی3
29دوشنبه 24 خرداد 00 س 20:10شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 1بادران تهران3
30دوشنبه 31 خرداد 00 س 18:00شهدای جمپارس جنوبی جم1 - 2بادران تهران3
31یکشنبه 6 تیر 00 س 20:30غدیر تهرانبادران تهران0 - 0چوکا تالش1
32یکشنبه 13 تیر 00 س 20:30شیرازقَشقایی شیراز1 - 0بادران تهران0
33دوشنبه 21 تیر 00 س 20:30غدیر تهرانبادران تهران3 - 1رایکا بابل3
34دوشنبه 28 تیر 00 س 20:30تختی انزلیملوان انزلی0 - 1بادران تهران3
جمع کل امتیازات : 60