نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم شاهین بوشهر در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30بوشهرشاهین بوشهر0 - 0شهرداری آستارا1
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0شاهین بوشهر0
3شنبه 15 آذر 99 س 14:15بوشهرشاهین بوشهر2 - 0خوشه طلایی ساوه3
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00ارومیهنود ارومیه0 - 1شاهین بوشهر3
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00بوشهرشاهین بوشهر1 - 0قَشقایی شیراز3
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00شهدای جمپارس جنوبی جم2 - 0شاهین بوشهر0
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00بوشهرشاهین بوشهر1 - 1ملوان انزلی1
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران0 - 0شاهین بوشهر1
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00بوشهرشاهین بوشهر0 - 0چوکا تالش1
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00سیرجانآرمان گهر سیرجان2 - 1شاهین بوشهر0
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00بوشهرشاهین بوشهر0 - 0رایکا بابل1
12دوشنبه 13 بهمن 99 س 14:30خوزستاناستقلال خوزستان0 - 0شاهین بوشهر1
13یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00بوشهرشاهین بوشهر0 - 0خیبر خرم آباد1
14شنبه 25 بهمن 99 س 14:00تهرانهوادار تهران0 - 1شاهین بوشهر3
15شنبه 2 اسفند 99 س 14:30بوشهرشاهین بوشهر2 - 1گل ریحان البرز3
16سه‌شنبه 12 اسفند 99 س 14:45بوشهرشاهین بوشهر0 - 0فجر سپاسی1
17یکشنبه 17 اسفند 99 س 14:45ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 1شاهین بوشهر1
18چهارشنبه 27 اسفند 99 س 15:00آستاراشهرداری آستارا1 - 3شاهین بوشهر3
19چهارشنبه 18 فروردین 00 س 17:00بوشهرشاهین بوشهر0 - 1مس کرمان0
20سه‌شنبه 24 فروردین 00 س 16:45ساوهخوشه طلایی ساوه0 - 1شاهین بوشهر3
21دوشنبه 30 فروردین 00 س 20:00بوشهرشاهین بوشهر0 - 0نود ارومیه1
22دوشنبه 6 اردیبهشت 00 س 20:45شیرازقَشقایی شیراز1 - 0شاهین بوشهر0
23شنبه 18 اردیبهشت 00 س 19:50بوشهرشاهین بوشهر1 - 1پارس جنوبی جم1
24جمعه 24 اردیبهشت 00 س 19:40تختی انزلیملوان انزلی0 - 0شاهین بوشهر1
25چهارشنبه 29 اردیبهشت 00 س 20:00بوشهرشاهین بوشهر2 - 1بادران تهران3
26پنج‌شنبه 6 خرداد 00 س 19:00تالشچوکا تالش0 - 2شاهین بوشهر3
27سه‌شنبه 11 خرداد 00 س 18:40بوشهرشاهین بوشهر2 - 1آرمان گهر سیرجان3
28سه‌شنبه 18 خرداد 00 س 19:05بابلرایکا بابل0 - 0شاهین بوشهر1
29دوشنبه 24 خرداد 00 س 18:00بوشهرشاهین بوشهر2 - 1استقلال خوزستان3
30دوشنبه 31 خرداد 00 س 18:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد0 - 1شاهین بوشهر3
31یکشنبه 6 تیر 00 س 20:30بوشهرشاهین بوشهر0 - 0هوادار تهران1
32یکشنبه 13 تیر 00 س 20:30البرزگل ریحان البرز0 - 3شاهین بوشهر3
33دوشنبه 21 تیر 00 س 20:30حافظیه شیرازفجر سپاسی3 - 0شاهین بوشهر0
34دوشنبه 28 تیر 00 س 20:30بوشهرشاهین بوشهر0 - 2استقلال ملاثانی0
جمع کل امتیازات : 53