نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم شهرداری آستارا در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30بوشهرشاهین بوشهر0 - 0شهرداری آستارا1
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45آستاراشهرداری آستارا1 - 0فجر سپاسی3
3شنبه 15 آذر 99 س 14:15آستاراشهرداری آستارا0 - 1مس کرمان0
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران1 - 0شهرداری آستارا0
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00آستاراشهرداری آستارا3 - 1استقلال ملاثانی3
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00ارومیهنود ارومیه0 - 1شهرداری آستارا3
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00آستاراشهرداری آستارا2 - 0خوشه طلایی ساوه3
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00تالشچوکا تالش1 - 1شهرداری آستارا1
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00آستاراشهرداری آستارا0 - 0آرمان گهر سیرجان1
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00شهدای جمپارس جنوبی جم3 - 1شهرداری آستارا0
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00آستاراشهرداری آستارا2 - 1ملوان انزلی3
12دوشنبه 13 بهمن 99 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز1 - 0شهرداری آستارا0
13یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00آستاراشهرداری آستارا2 - 1رایکا بابل3
14شنبه 25 بهمن 99 س 14:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد1 - 2شهرداری آستارا3
15شنبه 2 اسفند 99 س 14:30آستاراشهرداری آستارا1 - 0استقلال خوزستان3
16سه‌شنبه 12 اسفند 99 س 14:45البرزگل ریحان البرز1 - 1شهرداری آستارا1
17یکشنبه 17 اسفند 99 س 14:45آستاراشهرداری آستارا1 - 0هوادار تهران3
18چهارشنبه 27 اسفند 99 س 15:00آستاراشهرداری آستارا1 - 3شاهین بوشهر0
19چهارشنبه 18 فروردین 00 س 17:00حافظیه شیرازفجر سپاسی3 - 1شهرداری آستارا0
20سه‌شنبه 24 فروردین 00 س 16:45شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 0شهرداری آستارا0
21دوشنبه 30 فروردین 00 س 20:00آستاراشهرداری آستارا0 - 3بادران تهران0
22دوشنبه 6 اردیبهشت 00 س 20:45ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 0شهرداری آستارا0
23شنبه 18 اردیبهشت 00 س 19:50آستاراشهرداری آستارا0 - 1نود ارومیه0
24جمعه 24 اردیبهشت 00 س 19:40ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 1شهرداری آستارا0
25چهارشنبه 29 اردیبهشت 00 س 20:00آستاراشهرداری آستارا1 - 1چوکا تالش1
26چهارشنبه 5 خرداد 00 س 19:00سیرجانآرمان گهر سیرجان2 - 0شهرداری آستارا0
27چهارشنبه 12 خرداد 00 س 18:40آستاراشهرداری آستارا2 - 1پارس جنوبی جم3
28دوشنبه 17 خرداد 00 س 18:45تختی انزلیملوان انزلی3 - 0شهرداری آستارا0
29دوشنبه 24 خرداد 00 س 18:00آستاراشهرداری آستارا2 - 0قَشقایی شیراز3
30دوشنبه 31 خرداد 00 س 18:00بابلرایکا بابل1 - 0شهرداری آستارا0
31یکشنبه 6 تیر 00 س 20:30آستاراشهرداری آستارا1 - 4خیبر خرم آباد0
32یکشنبه 13 تیر 00 س 20:30خوزستاناستقلال خوزستان2 - 1شهرداری آستارا0
33دوشنبه 21 تیر 00 س 20:30آستاراشهرداری آستارا6 - 0گل ریحان البرز3
34دوشنبه 28 تیر 00 س 20:30تهرانهوادار تهران1 - 0شهرداری آستارا0
جمع کل امتیازات : 41