نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هوادار تهران در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30تهرانهوادار تهران3 - 0نود ارومیه3
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 1هوادار تهران1
3شنبه 15 آذر 99 س 14:30تهرانهوادار تهران2 - 0قَشقایی شیراز3
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه0 - 0هوادار تهران1
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00تهرانهوادار تهران1 - 2بادران تهران0
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00تالشچوکا تالش1 - 2هوادار تهران3
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00تهرانهوادار تهران3 - 2پارس جنوبی جم3
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00سیرجانآرمان گهر سیرجان2 - 1هوادار تهران0
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00تهرانهوادار تهران2 - 1رایکا بابل3
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 1هوادار تهران1
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00تهرانهوادار تهران1 - 0استقلال خوزستان3
12دوشنبه 13 بهمن 99 س 14:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد0 - 1هوادار تهران3
13یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00البرزگل ریحان البرز3 - 1هوادار تهران0
14شنبه 25 بهمن 99 س 14:00تهرانهوادار تهران0 - 1شاهین بوشهر0
15شنبه 2 اسفند 99 س 14:30حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1هوادار تهران1
16سه‌شنبه 12 اسفند 99 س 14:45تهرانهوادار تهران0 - 0مس کرمان1
17یکشنبه 17 اسفند 99 س 14:45آستاراشهرداری آستارا1 - 0هوادار تهران0
18چهارشنبه 27 اسفند 99 س 15:00ارومیهنود ارومیه0 - 0هوادار تهران1
19چهارشنبه 18 فروردین 00 س 17:00تهرانهوادار تهران2 - 1استقلال ملاثانی3
20سه‌شنبه 24 فروردین 00 س 16:45شیرازقَشقایی شیراز0 - 0هوادار تهران1
21دوشنبه 30 فروردین 00 س 20:00تهرانهوادار تهران1 - 3خوشه طلایی ساوه0
22دوشنبه 6 اردیبهشت 00 س 20:45غدیر تهرانبادران تهران0 - 2هوادار تهران3
23شنبه 18 اردیبهشت 00 س 19:50تهرانهوادار تهران1 - 0چوکا تالش3
24جمعه 24 اردیبهشت 00 س 19:40شهدای جمپارس جنوبی جم1 - 0هوادار تهران0
25چهارشنبه 29 اردیبهشت 00 س 20:00تهرانهوادار تهران2 - 0آرمان گهر سیرجان3
26چهارشنبه 5 خرداد 00 س 19:00بابلرایکا بابل0 - 1هوادار تهران3
27سه‌شنبه 11 خرداد 00 س 18:40تهرانهوادار تهران2 - 0ملوان انزلی3
28سه‌شنبه 18 خرداد 00 س 19:05خوزستاناستقلال خوزستان1 - 1هوادار تهران1
29دوشنبه 24 خرداد 00 س 18:00تهرانهوادار تهران1 - 0خیبر خرم آباد3
30دوشنبه 31 خرداد 00 س 18:00تهرانهوادار تهران4 - 1گل ریحان البرز3
31یکشنبه 6 تیر 00 س 20:30بوشهرشاهین بوشهر0 - 0هوادار تهران1
32یکشنبه 13 تیر 00 س 20:30تهرانهوادار تهران1 - 2فجر سپاسی0
33دوشنبه 21 تیر 00 س 19:30شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 3هوادار تهران3
34دوشنبه 28 تیر 00 س 20:30تهرانهوادار تهران1 - 0شهرداری آستارا3
جمع کل امتیازات : 60