نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم چوکا تالش در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30تختی خرم آبادخیبر خرم آباد3 - 0چوکا تالش0
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45تالشچوکا تالش0 - 2ملوان انزلی0
3شنبه 15 آذر 99 س 14:15خوزستاناستقلال خوزستان0 - 0چوکا تالش1
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00تالشچوکا تالش1 - 0گل ریحان البرز3
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00بابلرایکا بابل2 - 1چوکا تالش0
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00تالشچوکا تالش1 - 2هوادار تهران0
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0چوکا تالش0
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00تالشچوکا تالش1 - 1شهرداری آستارا1
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00بوشهرشاهین بوشهر0 - 0چوکا تالش1
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00تالشچوکا تالش3 - 2فجر سپاسی3
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 1چوکا تالش0
12دوشنبه 13 بهمن 99 س 14:00تالشچوکا تالش2 - 1نود ارومیه3
13یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00ملاثانیاستقلال ملاثانی0 - 0چوکا تالش1
14شنبه 25 بهمن 99 س 14:00تالشچوکا تالش2 - 4بادران تهران0
15شنبه 2 اسفند 99 س 14:30تالشچوکا تالش1 - 1پارس جنوبی جم1
16سه‌شنبه 12 اسفند 99 س 14:45شیرازقَشقایی شیراز1 - 1چوکا تالش1
17یکشنبه 17 اسفند 99 س 14:45تالشچوکا تالش3 - 2آرمان گهر سیرجان3
18چهارشنبه 27 اسفند 99 س 15:00تالشچوکا تالش0 - 0خیبر خرم آباد1
19چهارشنبه 18 فروردین 00 س 17:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 0چوکا تالش0
20سه‌شنبه 24 فروردین 00 س 16:45تالشچوکا تالش1 - 3استقلال خوزستان0
21دوشنبه 30 فروردین 00 س 20:00البرزگل ریحان البرز1 - 1چوکا تالش1
22دوشنبه 6 اردیبهشت 00 س 20:45تالشچوکا تالش2 - 0رایکا بابل3
23شنبه 18 اردیبهشت 00 س 19:50تهرانهوادار تهران1 - 0چوکا تالش0
24پنج‌شنبه 23 اردیبهشت 00 س 18:15تالشچوکا تالش1 - 1مس کرمان1
25چهارشنبه 29 اردیبهشت 00 س 20:00آستاراشهرداری آستارا1 - 1چوکا تالش1
26پنج‌شنبه 6 خرداد 00 س 19:00تالشچوکا تالش0 - 2شاهین بوشهر0
27سه‌شنبه 11 خرداد 00 س 18:40حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 0چوکا تالش0
28سه‌شنبه 18 خرداد 00 س 19:05تالشچوکا تالش1 - 0خوشه طلایی ساوه3
29دوشنبه 24 خرداد 00 س 18:00ارومیهنود ارومیه1 - 1چوکا تالش1
30دوشنبه 31 خرداد 00 س 18:00تالشچوکا تالش2 - 1استقلال ملاثانی3
31یکشنبه 6 تیر 00 س 20:30غدیر تهرانبادران تهران0 - 0چوکا تالش1
32یکشنبه 13 تیر 00 س 20:30شهدای جمپارس جنوبی جم1 - 1چوکا تالش1
33دوشنبه 21 تیر 00 س 20:30تالشچوکا تالش1 - 2قَشقایی شیراز0
34دوشنبه 28 تیر 00 س 20:30سیرجانآرمان گهر سیرجان3 - 0چوکا تالش0
جمع کل امتیازات : 34