نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم قَشقایی شیراز در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30تختی انزلیملوان انزلی0 - 1قَشقایی شیراز3
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45شیرازقَشقایی شیراز0 - 1آرمان گهر سیرجان0
3شنبه 15 آذر 99 س 14:30تهرانهوادار تهران2 - 0قَشقایی شیراز0
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 2رایکا بابل0
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00بوشهرشاهین بوشهر1 - 0قَشقایی شیراز0
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 0خیبر خرم آباد1
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 2قَشقایی شیراز1
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز1 - 1مس کرمان1
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان0 - 0قَشقایی شیراز1
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 2نود ارومیه0
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00البرزگل ریحان البرز1 - 1قَشقایی شیراز1
12دوشنبه 13 بهمن 99 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز1 - 0شهرداری آستارا3
13یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 0قَشقایی شیراز0
14شنبه 25 بهمن 99 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز3 - 1استقلال ملاثانی3
15شنبه 2 اسفند 99 س 14:30غدیر تهرانبادران تهران1 - 3قَشقایی شیراز3
16سه‌شنبه 12 اسفند 99 س 14:45شیرازقَشقایی شیراز1 - 1چوکا تالش1
17یکشنبه 17 اسفند 99 س 14:45شهدای جمپارس جنوبی جم2 - 1قَشقایی شیراز0
18چهارشنبه 27 اسفند 99 س 15:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 1ملوان انزلی0
19چهارشنبه 18 فروردین 00 س 17:00سیرجانآرمان گهر سیرجان1 - 1قَشقایی شیراز1
20سه‌شنبه 24 فروردین 00 س 16:45شیرازقَشقایی شیراز0 - 0هوادار تهران1
21دوشنبه 30 فروردین 00 س 20:00بابلرایکا بابل1 - 1قَشقایی شیراز1
22دوشنبه 6 اردیبهشت 00 س 20:45شیرازقَشقایی شیراز1 - 0شاهین بوشهر3
23شنبه 18 اردیبهشت 00 س 19:50تختی خرم آبادخیبر خرم آباد5 - 1قَشقایی شیراز0
24جمعه 24 اردیبهشت 00 س 19:40شیرازقَشقایی شیراز0 - 1فجر سپاسی0
25دوشنبه 3 خرداد 00 س 19:00شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 3قَشقایی شیراز3
26جمعه 7 خرداد 00 س 20:20شیرازقَشقایی شیراز1 - 0استقلال خوزستان3
27چهارشنبه 12 خرداد 00 س 18:40ارومیهنود ارومیه2 - 0قَشقایی شیراز0
28سه‌شنبه 18 خرداد 00 س 19:05شیرازقَشقایی شیراز3 - 2گل ریحان البرز3
29دوشنبه 24 خرداد 00 س 18:00آستاراشهرداری آستارا2 - 0قَشقایی شیراز0
30دوشنبه 31 خرداد 00 س 18:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 0خوشه طلایی ساوه1
31یکشنبه 6 تیر 00 س 20:30ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 1قَشقایی شیراز1
32یکشنبه 13 تیر 00 س 20:30شیرازقَشقایی شیراز1 - 0بادران تهران3
33دوشنبه 21 تیر 00 س 20:30تالشچوکا تالش1 - 2قَشقایی شیراز3
34دوشنبه 28 تیر 00 س 20:30شیرازقَشقایی شیراز0 - 0پارس جنوبی جم1
جمع کل امتیازات : 42