نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم استقلال ملاثانی در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30بابلرایکا بابل1 - 1استقلال ملاثانی1
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 1هوادار تهران1
3شنبه 15 آذر 99 س 14:15تختی خرم آبادخیبر خرم آباد0 - 1استقلال ملاثانی3
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 4استقلال خوزستان0
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00آستاراشهرداری آستارا3 - 1استقلال ملاثانی0
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 0گل ریحان البرز3
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00ارومیهنود ارومیه0 - 1استقلال ملاثانی3
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 1فجر سپاسی1
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 1استقلال ملاثانی0
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 0مس کرمان3
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 1بادران تهران1
12دوشنبه 13 بهمن 99 س 14:00شهدای جمپارس جنوبی جم1 - 1استقلال ملاثانی1
13یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00ملاثانیاستقلال ملاثانی0 - 0چوکا تالش1
14شنبه 25 بهمن 99 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز3 - 1استقلال ملاثانی0
15شنبه 2 اسفند 99 س 14:30ملاثانیاستقلال ملاثانی0 - 0ملوان انزلی1
16سه‌شنبه 12 اسفند 99 س 14:45سیرجانآرمان گهر سیرجان2 - 2استقلال ملاثانی1
17یکشنبه 17 اسفند 99 س 14:45ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 1شاهین بوشهر1
18چهارشنبه 27 اسفند 99 س 15:00ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 0رایکا بابل3
19چهارشنبه 18 فروردین 00 س 17:00تهرانهوادار تهران2 - 1استقلال ملاثانی0
20سه‌شنبه 24 فروردین 00 س 16:45ملاثانیاستقلال ملاثانی0 - 1خیبر خرم آباد0
21دوشنبه 30 فروردین 00 س 20:00خوزستاناستقلال خوزستان3 - 1استقلال ملاثانی0
22دوشنبه 6 اردیبهشت 00 س 20:45ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 0شهرداری آستارا3
23شنبه 18 اردیبهشت 00 س 19:50البرزگل ریحان البرز0 - 3استقلال ملاثانی3
24جمعه 24 اردیبهشت 00 س 19:40ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 0نود ارومیه3
25چهارشنبه 29 اردیبهشت 00 س 20:00حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 1استقلال ملاثانی0
26چهارشنبه 5 خرداد 00 س 19:00ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 2خوشه طلایی ساوه0
27چهارشنبه 12 خرداد 00 س 18:40شهید باهنر کرمانمس کرمان3 - 2استقلال ملاثانی0
28سه‌شنبه 18 خرداد 00 س 19:05غدیر تهرانبادران تهران2 - 1استقلال ملاثانی0
29دوشنبه 24 خرداد 00 س 18:00ملاثانیاستقلال ملاثانی2 - 1پارس جنوبی جم3
30دوشنبه 31 خرداد 00 س 18:00تالشچوکا تالش2 - 1استقلال ملاثانی0
31یکشنبه 6 تیر 00 س 20:30ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 1قَشقایی شیراز1
32یکشنبه 13 تیر 00 س 20:30تختی انزلیملوان انزلی1 - 1استقلال ملاثانی1
33دوشنبه 21 تیر 00 س 20:30ملاثانیاستقلال ملاثانی3 - 3آرمان گهر سیرجان1
34دوشنبه 28 تیر 00 س 20:30بوشهرشاهین بوشهر0 - 2استقلال ملاثانی3
جمع کل امتیازات : 42