نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم خوشه طلایی ساوه در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1خوشه طلایی ساوه1
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 2استقلال خوزستان0
3شنبه 15 آذر 99 س 14:15بوشهرشاهین بوشهر2 - 0خوشه طلایی ساوه0
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه0 - 0هوادار تهران1
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00البرزگل ریحان البرز1 - 0خوشه طلایی ساوه0
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه0 - 0مس کرمان1
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00آستاراشهرداری آستارا2 - 0خوشه طلایی ساوه0
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 0نود ارومیه3
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 1استقلال ملاثانی3
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران1 - 1خوشه طلایی ساوه1
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 1چوکا تالش3
12دوشنبه 13 بهمن 99 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی0 - 0خوشه طلایی ساوه1
13یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 0قَشقایی شیراز3
14شنبه 25 بهمن 99 س 14:00شهدای جمپارس جنوبی جم1 - 0خوشه طلایی ساوه0
15شنبه 2 اسفند 99 س 14:30ساوهخوشه طلایی ساوه3 - 0آرمان گهر سیرجان3
16سه‌شنبه 12 اسفند 99 س 14:45تختی خرم آبادخیبر خرم آباد1 - 1خوشه طلایی ساوه1
17یکشنبه 17 اسفند 99 س 14:45ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 1رایکا بابل1
18چهارشنبه 27 اسفند 99 س 15:00ساوهخوشه طلایی ساوه0 - 0فجر سپاسی1
19چهارشنبه 18 فروردین 00 س 17:00خوزستاناستقلال خوزستان0 - 0خوشه طلایی ساوه1
20سه‌شنبه 24 فروردین 00 س 16:45ساوهخوشه طلایی ساوه0 - 1شاهین بوشهر0
21دوشنبه 30 فروردین 00 س 20:00تهرانهوادار تهران1 - 3خوشه طلایی ساوه3
22شنبه 4 اردیبهشت 00 س 20:00ساوهخوشه طلایی ساوه4 - 1گل ریحان البرز3
23جمعه 17 اردیبهشت 00 س 19:50شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 1خوشه طلایی ساوه3
24جمعه 24 اردیبهشت 00 س 19:40ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 1شهرداری آستارا3
25چهارشنبه 29 اردیبهشت 00 س 20:00ارومیهنود ارومیه1 - 1خوشه طلایی ساوه1
26چهارشنبه 5 خرداد 00 س 19:00ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 2خوشه طلایی ساوه3
27سه‌شنبه 11 خرداد 00 س 18:40ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 0بادران تهران3
28سه‌شنبه 18 خرداد 00 س 19:05تالشچوکا تالش1 - 0خوشه طلایی ساوه0
29دوشنبه 24 خرداد 00 س 18:00ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 0ملوان انزلی3
30دوشنبه 31 خرداد 00 س 18:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 0خوشه طلایی ساوه1
31یکشنبه 6 تیر 00 س 20:30ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 1پارس جنوبی جم1
32یکشنبه 13 تیر 00 س 20:30سیرجانآرمان گهر سیرجان1 - 0خوشه طلایی ساوه0
33دوشنبه 21 تیر 00 س 20:30ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 2خیبر خرم آباد1
34دوشنبه 28 تیر 00 س 20:30بابلرایکا بابل3 - 0خوشه طلایی ساوه0
جمع کل امتیازات : 49