نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم خیبر خرم آباد در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30تختی خرم آبادخیبر خرم آباد3 - 0چوکا تالش3
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45غدیر تهرانبادران تهران1 - 0خیبر خرم آباد0
3شنبه 15 آذر 99 س 14:15تختی خرم آبادخیبر خرم آباد0 - 1استقلال ملاثانی0
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00شهدای جمپارس جنوبی جم2 - 2خیبر خرم آباد1
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد2 - 2ملوان انزلی1
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 0خیبر خرم آباد1
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد2 - 1آرمان گهر سیرجان3
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00بابلرایکا بابل0 - 0خیبر خرم آباد1
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00البرزگل ریحان البرز0 - 3خیبر خرم آباد3
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد0 - 0استقلال خوزستان1
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1خیبر خرم آباد1
12دوشنبه 13 بهمن 99 س 14:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد0 - 1هوادار تهران0
13یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00بوشهرشاهین بوشهر0 - 0خیبر خرم آباد1
14شنبه 25 بهمن 99 س 14:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد1 - 2شهرداری آستارا0
15جمعه 1 اسفند 99 س 14:30شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 0خیبر خرم آباد0
16سه‌شنبه 12 اسفند 99 س 14:45تختی خرم آبادخیبر خرم آباد1 - 1خوشه طلایی ساوه1
17یکشنبه 17 اسفند 99 س 14:45ارومیهنود ارومیه0 - 0خیبر خرم آباد1
18چهارشنبه 27 اسفند 99 س 15:00تالشچوکا تالش0 - 0خیبر خرم آباد1
19چهارشنبه 18 فروردین 00 س 17:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد1 - 0بادران تهران3
20سه‌شنبه 24 فروردین 00 س 16:45ملاثانیاستقلال ملاثانی0 - 1خیبر خرم آباد3
21دوشنبه 30 فروردین 00 س 20:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد3 - 1پارس جنوبی جم3
22شنبه 4 اردیبهشت 00 س 20:00تختی انزلیملوان انزلی0 - 2خیبر خرم آباد3
23شنبه 18 اردیبهشت 00 س 19:50تختی خرم آبادخیبر خرم آباد5 - 1قَشقایی شیراز3
24جمعه 24 اردیبهشت 00 س 19:40سیرجانآرمان گهر سیرجان1 - 0خیبر خرم آباد0
25چهارشنبه 29 اردیبهشت 00 س 20:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد3 - 1رایکا بابل3
26چهارشنبه 5 خرداد 00 س 19:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد5 - 0گل ریحان البرز3
27چهارشنبه 12 خرداد 00 س 18:40خوزستاناستقلال خوزستان1 - 1خیبر خرم آباد1
28سه‌شنبه 18 خرداد 00 س 19:05تختی خرم آبادخیبر خرم آباد0 - 0فجر سپاسی1
29دوشنبه 24 خرداد 00 س 18:00تهرانهوادار تهران1 - 0خیبر خرم آباد0
30دوشنبه 31 خرداد 00 س 18:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد0 - 1شاهین بوشهر0
31یکشنبه 6 تیر 00 س 20:30آستاراشهرداری آستارا1 - 4خیبر خرم آباد3
32یکشنبه 13 تیر 00 س 20:30تختی خرم آبادخیبر خرم آباد0 - 2مس کرمان0
33دوشنبه 21 تیر 00 س 20:30ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 2خیبر خرم آباد1
34دوشنبه 28 تیر 00 س 20:30تختی خرم آبادخیبر خرم آباد3 - 0نود ارومیه3
جمع کل امتیازات : 49