نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم گل ریحان البرز در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30البرزگل ریحان البرز1 - 1مس کرمان1
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45ارومیهنود ارومیه0 - 0گل ریحان البرز1
3شنبه 15 آذر 99 س 14:15البرزگل ریحان البرز0 - 1پارس جنوبی جم0
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00تالشچوکا تالش1 - 0گل ریحان البرز0
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00البرزگل ریحان البرز1 - 0خوشه طلایی ساوه3
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 0گل ریحان البرز0
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00البرزگل ریحان البرز1 - 0بادران تهران3
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی2 - 1گل ریحان البرز0
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00البرزگل ریحان البرز0 - 3خیبر خرم آباد0
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00بابلرایکا بابل2 - 1گل ریحان البرز0
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00البرزگل ریحان البرز1 - 1قَشقایی شیراز1
12دوشنبه 13 بهمن 99 س 14:00سیرجانآرمان گهر سیرجان3 - 1گل ریحان البرز0
13یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00البرزگل ریحان البرز3 - 1هوادار تهران3
14شنبه 25 بهمن 99 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان3 - 0گل ریحان البرز0
15شنبه 2 اسفند 99 س 14:30بوشهرشاهین بوشهر2 - 1گل ریحان البرز0
16سه‌شنبه 12 اسفند 99 س 14:45البرزگل ریحان البرز1 - 1شهرداری آستارا1
17یکشنبه 17 اسفند 99 س 14:45حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0گل ریحان البرز1
18چهارشنبه 27 اسفند 99 س 15:00شهید باهنر کرمانمس کرمان5 - 1گل ریحان البرز0
19چهارشنبه 18 فروردین 00 س 17:00البرزگل ریحان البرز0 - 1نود ارومیه0
20سه‌شنبه 24 فروردین 00 س 16:45شهدای جمپارس جنوبی جم3 - 1گل ریحان البرز0
21دوشنبه 30 فروردین 00 س 20:00البرزگل ریحان البرز1 - 1چوکا تالش1
22شنبه 4 اردیبهشت 00 س 20:00ساوهخوشه طلایی ساوه4 - 1گل ریحان البرز0
23شنبه 18 اردیبهشت 00 س 19:50البرزگل ریحان البرز0 - 3استقلال ملاثانی0
24جمعه 24 اردیبهشت 00 س 19:40غدیر تهرانبادران تهران2 - 1گل ریحان البرز0
25چهارشنبه 29 اردیبهشت 00 س 20:00البرزگل ریحان البرز2 - 1ملوان انزلی3
26چهارشنبه 5 خرداد 00 س 19:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد5 - 0گل ریحان البرز0
27سه‌شنبه 11 خرداد 00 س 18:40البرزگل ریحان البرز2 - 3رایکا بابل0
28سه‌شنبه 18 خرداد 00 س 19:05شیرازقَشقایی شیراز3 - 2گل ریحان البرز0
29دوشنبه 24 خرداد 00 س 18:00البرزگل ریحان البرز1 - 4آرمان گهر سیرجان0
30دوشنبه 31 خرداد 00 س 18:00تهرانهوادار تهران4 - 1گل ریحان البرز0
31یکشنبه 6 تیر 00 س 20:30البرزگل ریحان البرز0 - 1استقلال خوزستان0
32یکشنبه 13 تیر 00 س 20:30البرزگل ریحان البرز0 - 3شاهین بوشهر0
33دوشنبه 21 تیر 00 س 20:30آستاراشهرداری آستارا6 - 0گل ریحان البرز0
34دوشنبه 28 تیر 00 س 20:30البرزگل ریحان البرز0 - 3فجر سپاسی0
جمع کل امتیازات : 18