نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم ملوان انزلی در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30تختی انزلیملوان انزلی0 - 1قَشقایی شیراز0
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45تالشچوکا تالش0 - 2ملوان انزلی3
3شنبه 15 آذر 99 س 14:30بابلرایکا بابل0 - 1ملوان انزلی3
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 1آرمان گهر سیرجان1
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد2 - 2ملوان انزلی1
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 0استقلال خوزستان3
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00بوشهرشاهین بوشهر1 - 1ملوان انزلی1
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی2 - 1گل ریحان البرز3
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 0ملوان انزلی0
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 1هوادار تهران1
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00آستاراشهرداری آستارا2 - 1ملوان انزلی0
12دوشنبه 13 بهمن 99 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی0 - 0خوشه طلایی ساوه1
13یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0ملوان انزلی0
14شنبه 25 بهمن 99 س 14:00تختی انزلیملوان انزلی0 - 0نود ارومیه1
15شنبه 2 اسفند 99 س 14:30ملاثانیاستقلال ملاثانی0 - 0ملوان انزلی1
16سه‌شنبه 12 اسفند 99 س 14:45تختی انزلیملوان انزلی1 - 0پارس جنوبی جم3
17یکشنبه 17 اسفند 99 س 14:45غدیر تهرانبادران تهران3 - 0ملوان انزلی0
18چهارشنبه 27 اسفند 99 س 15:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 1ملوان انزلی3
19چهارشنبه 18 فروردین 00 س 17:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 0چوکا تالش3
20سه‌شنبه 24 فروردین 00 س 16:45تختی انزلیملوان انزلی1 - 0رایکا بابل3
21دوشنبه 30 فروردین 00 س 20:00سیرجانآرمان گهر سیرجان2 - 1ملوان انزلی0
22شنبه 4 اردیبهشت 00 س 20:00تختی انزلیملوان انزلی0 - 2خیبر خرم آباد0
23شنبه 18 اردیبهشت 00 س 19:50خوزستاناستقلال خوزستان0 - 0ملوان انزلی1
24جمعه 24 اردیبهشت 00 س 19:40تختی انزلیملوان انزلی0 - 0شاهین بوشهر1
25چهارشنبه 29 اردیبهشت 00 س 20:00البرزگل ریحان البرز2 - 1ملوان انزلی0
26چهارشنبه 5 خرداد 00 س 19:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 0فجر سپاسی3
27سه‌شنبه 11 خرداد 00 س 18:40تهرانهوادار تهران2 - 0ملوان انزلی0
28دوشنبه 17 خرداد 00 س 18:45تختی انزلیملوان انزلی3 - 0شهرداری آستارا3
29دوشنبه 24 خرداد 00 س 18:00ساوهخوشه طلایی ساوه2 - 0ملوان انزلی0
30دوشنبه 31 خرداد 00 س 19:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 0مس کرمان3
31یکشنبه 6 تیر 00 س 20:30ارومیهنود ارومیه1 - 5ملوان انزلی3
32یکشنبه 13 تیر 00 س 20:30تختی انزلیملوان انزلی1 - 1استقلال ملاثانی1
33دوشنبه 21 تیر 00 س 20:30شهدای جمپارس جنوبی جم2 - 1ملوان انزلی0
34دوشنبه 28 تیر 00 س 20:30تختی انزلیملوان انزلی0 - 1بادران تهران0
جمع کل امتیازات : 46