نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم رایکا بابل در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30بابلرایکا بابل1 - 1استقلال ملاثانی1
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45شهدای جمپارس جنوبی جم2 - 1رایکا بابل0
3شنبه 15 آذر 99 س 14:30بابلرایکا بابل0 - 1ملوان انزلی0
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 2رایکا بابل3
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00بابلرایکا بابل2 - 1چوکا تالش3
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00سیرجانآرمان گهر سیرجان3 - 3رایکا بابل1
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان2 - 3رایکا بابل3
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00بابلرایکا بابل0 - 0خیبر خرم آباد1
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00تهرانهوادار تهران2 - 1رایکا بابل0
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00بابلرایکا بابل2 - 1گل ریحان البرز3
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00بوشهرشاهین بوشهر0 - 0رایکا بابل1
12دوشنبه 13 بهمن 99 س 14:00بابلرایکا بابل0 - 2فجر سپاسی0
13یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00آستاراشهرداری آستارا2 - 1رایکا بابل0
14شنبه 25 بهمن 99 س 14:00بابلرایکا بابل0 - 0مس کرمان1
15شنبه 2 اسفند 99 س 14:30ارومیهنود ارومیه0 - 0رایکا بابل1
16سه‌شنبه 12 اسفند 99 س 14:45بابلرایکا بابل3 - 2بادران تهران3
17یکشنبه 17 اسفند 99 س 14:45ساوهخوشه طلایی ساوه1 - 1رایکا بابل1
18چهارشنبه 27 اسفند 99 س 15:00ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 0رایکا بابل0
19چهارشنبه 18 فروردین 00 س 17:00بابلرایکا بابل1 - 0پارس جنوبی جم3
20سه‌شنبه 24 فروردین 00 س 16:45تختی انزلیملوان انزلی1 - 0رایکا بابل0
21دوشنبه 30 فروردین 00 س 20:00بابلرایکا بابل1 - 1قَشقایی شیراز1
22دوشنبه 6 اردیبهشت 00 س 20:45تالشچوکا تالش2 - 0رایکا بابل0
23شنبه 18 اردیبهشت 00 س 19:50بابلرایکا بابل2 - 0آرمان گهر سیرجان3
24جمعه 24 اردیبهشت 00 س 19:40بابلرایکا بابل0 - 0استقلال خوزستان1
25چهارشنبه 29 اردیبهشت 00 س 20:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد3 - 1رایکا بابل0
26چهارشنبه 5 خرداد 00 س 19:00بابلرایکا بابل0 - 1هوادار تهران0
27سه‌شنبه 11 خرداد 00 س 18:40البرزگل ریحان البرز2 - 3رایکا بابل3
28سه‌شنبه 18 خرداد 00 س 19:05بابلرایکا بابل0 - 0شاهین بوشهر1
29دوشنبه 24 خرداد 00 س 18:00حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 0رایکا بابل0
30دوشنبه 31 خرداد 00 س 18:00بابلرایکا بابل1 - 0شهرداری آستارا3
31یکشنبه 6 تیر 00 س 20:30شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 0رایکا بابل0
32یکشنبه 13 تیر 00 س 20:30بابلرایکا بابل1 - 0نود ارومیه3
33دوشنبه 21 تیر 00 س 20:30غدیر تهرانبادران تهران3 - 1رایکا بابل0
34دوشنبه 28 تیر 00 س 20:30بابلرایکا بابل3 - 0خوشه طلایی ساوه3
جمع کل امتیازات : 43