نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم رایکا بابل در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30بابلرایکا بابل1 - 1استقلال ملاثانی1
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45شهدای جمپارس جنوبی جم2 - 1رایکا بابل0
3شنبه 15 آذر 99 س 14:30بابلرایکا بابل0 - 1ملوان انزلی0
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 2رایکا بابل3
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00بابلرایکا بابل2 - 1چوکا تالش3
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00سیرجانآرمان گهر سیرجان3 - 3رایکا بابل1
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00خوزستاناستقلال خوزستان2 - 3رایکا بابل3
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00بابلرایکا بابل0 - 0خیبر خرم آباد1
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00تهرانهوادار تهران2 - 1رایکا بابل0
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00بابلرایکا بابل2 - 1گل ریحان البرز3
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00بوشهرشاهین بوشهر - رایکا بابل0
جمع کل امتیازات : 15