نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نوجوانان سپاهان اصفهان در گروه چهار لیگ برتر نوجوانان کشور در فصل 95-96 (فصل 1395-1396)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1پنج‌شنبه 13 آبان 95 س 14:45منتظری دورچهنوجوانان ذوب آهن اصفهان0 - 0نوجوانان سپاهان اصفهان1
2جمعه 21 آبان 95 س 14:30سپاهان اصفهاننوجوانان سپاهان اصفهان2 - 0نوجوانان مس کرمان3
3جمعه 28 آبان 95 س 14:30اختصاصی بندرکنگنونهالان البدر بندرکنگ2 - 2نوجوانان سپاهان اصفهان1
4جمعه 5 آذر 95 س 14:30سپاهان اصفهاننوجوانان سپاهان اصفهان4 - 0نوجوانان فجر سپاسی3
5جمعه 12 آذر 95 س 14:30تختی بندرعباسنوجوانان شهرداری بندرعباس0 - 2نوجوانان سپاهان اصفهان3
6جمعه 19 آذر 95 س 14:15سپاهان اصفهاننوجوانان سپاهان اصفهان3 - 0نوجوانان مس رفسنجان3
7چهارشنبه 1 دی 95 س 14:00سپاهان اصفهاننوجوانان سپاهان اصفهان1 - 0نوجوانان ذوب آهن اصفهان3
8پنج‌شنبه 30 دی 95 س 14:00سلیمی‌کیا کرماننوجوانان مس کرمان0 - 2نوجوانان سپاهان اصفهان3
9پنج‌شنبه 7 بهمن 95 س 13:45سپاهان اصفهاننوجوانان سپاهان اصفهان2 - 0نونهالان البدر بندرکنگ3
10جمعه 15 بهمن 95 س 14:00حافظیه شیرازنوجوانان فجر سپاسی0 - 1نوجوانان سپاهان اصفهان3
11پنج‌شنبه 21 بهمن 95 س 12:00سپاهان اصفهاننوجوانان سپاهان اصفهان3 - 0نوجوانان شهرداری بندرعباس3
جمع کل امتیازات : 29