نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نوجوانان مس رفسنجان در گروه چهار لیگ برتر نوجوانان کشور در فصل 95-96 (فصل 1395-1396)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1پنج‌شنبه 6 آبان 95 س 15:00شهدای مس رفسنجاننوجوانان مس رفسنجان1 - 2نوجوانان ذوب آهن اصفهان0
2پنج‌شنبه 13 آبان 95 س 14:45سلیمی‌کیا کرماننوجوانان مس کرمان0 - 0نوجوانان مس رفسنجان1
3جمعه 21 آبان 95 س 14:30شهدای مس رفسنجاننوجوانان مس رفسنجان3 - 1نونهالان البدر بندرکنگ3
4جمعه 28 آبان 95 س 14:30حافظیه شیرازنوجوانان فجر سپاسی3 - 1نوجوانان مس رفسنجان0
5جمعه 5 آذر 95 س 14:30شهدای مس رفسنجاننوجوانان مس رفسنجان2 - 1نوجوانان شهرداری بندرعباس3
6جمعه 19 آذر 95 س 14:15سپاهان اصفهاننوجوانان سپاهان اصفهان3 - 0نوجوانان مس رفسنجان0
7پنج‌شنبه 25 آذر 95 س 14:00منتظری دورچهنوجوانان ذوب آهن اصفهان1 - 0نوجوانان مس رفسنجان0
8چهارشنبه 1 دی 95 س 14:00شهدای مس رفسنجاننوجوانان مس رفسنجان0 - 1نوجوانان مس کرمان0
9پنج‌شنبه 30 دی 95 س 14:00اختصاصی بندرکنگنونهالان البدر بندرکنگ2 - 0نوجوانان مس رفسنجان0
10پنج‌شنبه 7 بهمن 95 س 13:45شهدای مس رفسنجاننوجوانان مس رفسنجان0 - 2نوجوانان فجر سپاسی0
11جمعه 15 بهمن 95 س 14:00تختی بندرعباسنوجوانان شهرداری بندرعباس2 - 1نوجوانان مس رفسنجان0
جمع کل امتیازات : 7