نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نوجوانان شهرداری بندرعباس در گروه چهار لیگ برتر نوجوانان کشور در فصل 95-96 (فصل 1395-1396)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1پنج‌شنبه 6 آبان 95 س 15:00تختی بندرعباسنوجوانان شهرداری بندرعباس0 - 0نوجوانان مس کرمان1
2پنج‌شنبه 13 آبان 95 س 14:45اختصاصی بندرکنگنونهالان البدر بندرکنگ1 - 1نوجوانان شهرداری بندرعباس1
3جمعه 21 آبان 95 س 14:30تختی بندرعباسنوجوانان شهرداری بندرعباس2 - 3نوجوانان فجر سپاسی0
4جمعه 5 آذر 95 س 14:30شهدای مس رفسنجاننوجوانان مس رفسنجان2 - 1نوجوانان شهرداری بندرعباس0
5جمعه 12 آذر 95 س 14:30تختی بندرعباسنوجوانان شهرداری بندرعباس0 - 2نوجوانان سپاهان اصفهان0
6پنج‌شنبه 18 آذر 95 س 14:15منتظری دورچهنوجوانان ذوب آهن اصفهان2 - 0نوجوانان شهرداری بندرعباس0
7پنج‌شنبه 25 آذر 95 س 14:00سلیمی‌کیا کرماننوجوانان مس کرمان1 - 1نوجوانان شهرداری بندرعباس1
8چهارشنبه 1 دی 95 س 14:00تختی بندرعباسنوجوانان شهرداری بندرعباس3 - 5نونهالان البدر بندرکنگ0
9پنج‌شنبه 30 دی 95 س 14:00حافظیه شیرازنوجوانان فجر سپاسی3 - 2نوجوانان شهرداری بندرعباس0
10جمعه 15 بهمن 95 س 14:00تختی بندرعباسنوجوانان شهرداری بندرعباس2 - 1نوجوانان مس رفسنجان3
11پنج‌شنبه 21 بهمن 95 س 12:00سپاهان اصفهاننوجوانان سپاهان اصفهان3 - 0نوجوانان شهرداری بندرعباس0
جمع کل امتیازات : 6