نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نوجوانان ذوب آهن اصفهان در گروه چهار لیگ برتر نوجوانان کشور در فصل 95-96 (فصل 1395-1396)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1پنج‌شنبه 6 آبان 95 س 15:00شهدای مس رفسنجاننوجوانان مس رفسنجان1 - 2نوجوانان ذوب آهن اصفهان3
2پنج‌شنبه 13 آبان 95 س 14:45منتظری دورچهنوجوانان ذوب آهن اصفهان0 - 0نوجوانان سپاهان اصفهان1
3جمعه 28 آبان 95 س 14:30سلیمی‌کیا کرماننوجوانان مس کرمان0 - 1نوجوانان ذوب آهن اصفهان3
4جمعه 5 آذر 95 س 14:30منتظری دورچهنوجوانان ذوب آهن اصفهان3 - 0نونهالان البدر بندرکنگ3
5جمعه 12 آذر 95 س 14:30حافظیه شیرازنوجوانان فجر سپاسی1 - 1نوجوانان ذوب آهن اصفهان1
6پنج‌شنبه 18 آذر 95 س 14:15منتظری دورچهنوجوانان ذوب آهن اصفهان2 - 0نوجوانان شهرداری بندرعباس3
7پنج‌شنبه 25 آذر 95 س 14:00منتظری دورچهنوجوانان ذوب آهن اصفهان1 - 0نوجوانان مس رفسنجان3
8چهارشنبه 1 دی 95 س 14:00سپاهان اصفهاننوجوانان سپاهان اصفهان1 - 0نوجوانان ذوب آهن اصفهان0
9پنج‌شنبه 7 بهمن 95 س 13:45منتظری دورچهنوجوانان ذوب آهن اصفهان3 - 1نوجوانان مس کرمان3
10جمعه 15 بهمن 95 س 14:00اختصاصی بندرکنگنونهالان البدر بندرکنگ1 - 2نوجوانان ذوب آهن اصفهان3
11پنج‌شنبه 21 بهمن 95 س 12:00منتظری دورچهنوجوانان ذوب آهن اصفهان3 - 0نوجوانان فجر سپاسی3
جمع کل امتیازات : 26