نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نوجوانان فجر سپاسی در گروه چهار لیگ برتر نوجوانان کشور در فصل 95-96 (فصل 1395-1396)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1پنج‌شنبه 6 آبان 95 س 15:00حافظیه شیرازنوجوانان فجر سپاسی1 - 0نونهالان البدر بندرکنگ3
2جمعه 21 آبان 95 س 14:30تختی بندرعباسنوجوانان شهرداری بندرعباس2 - 3نوجوانان فجر سپاسی3
3جمعه 28 آبان 95 س 14:30حافظیه شیرازنوجوانان فجر سپاسی3 - 1نوجوانان مس رفسنجان3
4جمعه 5 آذر 95 س 14:30سپاهان اصفهاننوجوانان سپاهان اصفهان4 - 0نوجوانان فجر سپاسی0
5جمعه 12 آذر 95 س 14:30حافظیه شیرازنوجوانان فجر سپاسی1 - 1نوجوانان ذوب آهن اصفهان1
6پنج‌شنبه 18 آذر 95 س 14:15سلیمی‌کیا کرماننوجوانان مس کرمان3 - 0نوجوانان فجر سپاسی0
7پنج‌شنبه 25 آذر 95 س 14:00اختصاصی بندرکنگنونهالان البدر بندرکنگ1 - 0نوجوانان فجر سپاسی0
8پنج‌شنبه 30 دی 95 س 14:00حافظیه شیرازنوجوانان فجر سپاسی3 - 2نوجوانان شهرداری بندرعباس3
9پنج‌شنبه 7 بهمن 95 س 13:45شهدای مس رفسنجاننوجوانان مس رفسنجان0 - 2نوجوانان فجر سپاسی3
10جمعه 15 بهمن 95 س 14:00حافظیه شیرازنوجوانان فجر سپاسی0 - 1نوجوانان سپاهان اصفهان0
11پنج‌شنبه 21 بهمن 95 س 12:00منتظری دورچهنوجوانان ذوب آهن اصفهان3 - 0نوجوانان فجر سپاسی0
جمع کل امتیازات : 16