نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نونهالان البدر بندرکنگ در گروه چهار لیگ برتر نوجوانان کشور در فصل 95-96 (فصل 1395-1396)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1پنج‌شنبه 6 آبان 95 س 15:00حافظیه شیرازنوجوانان فجر سپاسی1 - 0نونهالان البدر بندرکنگ0
2پنج‌شنبه 13 آبان 95 س 14:45اختصاصی بندرکنگنونهالان البدر بندرکنگ1 - 1نوجوانان شهرداری بندرعباس1
3جمعه 21 آبان 95 س 14:30شهدای مس رفسنجاننوجوانان مس رفسنجان3 - 1نونهالان البدر بندرکنگ0
4جمعه 28 آبان 95 س 14:30اختصاصی بندرکنگنونهالان البدر بندرکنگ2 - 2نوجوانان سپاهان اصفهان1
5جمعه 5 آذر 95 س 14:30منتظری دورچهنوجوانان ذوب آهن اصفهان3 - 0نونهالان البدر بندرکنگ0
6جمعه 12 آذر 95 س 14:30اختصاصی بندرکنگنونهالان البدر بندرکنگ4 - 4نوجوانان مس کرمان1
7پنج‌شنبه 25 آذر 95 س 14:00اختصاصی بندرکنگنونهالان البدر بندرکنگ1 - 0نوجوانان فجر سپاسی3
8چهارشنبه 1 دی 95 س 14:00تختی بندرعباسنوجوانان شهرداری بندرعباس3 - 5نونهالان البدر بندرکنگ3
9پنج‌شنبه 30 دی 95 س 14:00اختصاصی بندرکنگنونهالان البدر بندرکنگ2 - 0نوجوانان مس رفسنجان3
10پنج‌شنبه 7 بهمن 95 س 13:45سپاهان اصفهاننوجوانان سپاهان اصفهان2 - 0نونهالان البدر بندرکنگ0
11جمعه 15 بهمن 95 س 14:00اختصاصی بندرکنگنونهالان البدر بندرکنگ1 - 2نوجوانان ذوب آهن اصفهان0
12پنج‌شنبه 21 بهمن 95 س 10:00سلیمی‌کیا کرماننوجوانان مس کرمان3 - 2نونهالان البدر بندرکنگ0
جمع کل امتیازات : 12