نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نوجوانان مس کرمان در گروه چهار لیگ برتر نوجوانان کشور در فصل 95-96 (فصل 1395-1396)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1پنج‌شنبه 6 آبان 95 س 15:00تختی بندرعباسنوجوانان شهرداری بندرعباس0 - 0نوجوانان مس کرمان1
2پنج‌شنبه 13 آبان 95 س 14:45سلیمی‌کیا کرماننوجوانان مس کرمان0 - 0نوجوانان مس رفسنجان1
3جمعه 21 آبان 95 س 14:30سپاهان اصفهاننوجوانان سپاهان اصفهان2 - 0نوجوانان مس کرمان0
4جمعه 28 آبان 95 س 14:30سلیمی‌کیا کرماننوجوانان مس کرمان0 - 1نوجوانان ذوب آهن اصفهان0
5جمعه 12 آذر 95 س 14:30اختصاصی بندرکنگنونهالان البدر بندرکنگ4 - 4نوجوانان مس کرمان1
6پنج‌شنبه 18 آذر 95 س 14:15سلیمی‌کیا کرماننوجوانان مس کرمان3 - 0نوجوانان فجر سپاسی3
7پنج‌شنبه 25 آذر 95 س 14:00سلیمی‌کیا کرماننوجوانان مس کرمان1 - 1نوجوانان شهرداری بندرعباس1
8چهارشنبه 1 دی 95 س 14:00شهدای مس رفسنجاننوجوانان مس رفسنجان0 - 1نوجوانان مس کرمان3
9پنج‌شنبه 30 دی 95 س 14:00سلیمی‌کیا کرماننوجوانان مس کرمان0 - 2نوجوانان سپاهان اصفهان0
10پنج‌شنبه 7 بهمن 95 س 13:45منتظری دورچهنوجوانان ذوب آهن اصفهان3 - 1نوجوانان مس کرمان0
11پنج‌شنبه 21 بهمن 95 س 10:00سلیمی‌کیا کرماننوجوانان مس کرمان3 - 2نونهالان البدر بندرکنگ3
جمع کل امتیازات : 13