نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
انتخاب هفته :
هفته‌ی دهم گروه چهار لیگ برتر نوجوانان کشور در فصل 95-96 (فصل 1395-1396)
پنج‌شنبه 30 دی ماه 95زمان بازی
نوجوانان مس کرمان0 - 2نوجوانان سپاهان اصفهان14:00
نوجوانان فجر سپاسی3 - 2نوجوانان شهرداری بندرعباس14:00
نونهالان البدر بندرکنگ2 - 0نوجوانان مس رفسنجان14:00