نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم ملی حفاری اهواز در گروه ب لیگ بسکتبال امیدهای کشور (فصل 1396-1397)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1جمعه 5 آبان 96 س 16:00سالن بسکتبال امیدیهبسکتبال نفت امیدیه123 - 66ملی حفاری اهواز1
2جمعه 12 آبان 96 س 16:00اهوازملی حفاری اهواز62 - 55بسکتبال پتروشیمی بندر امام2
3جمعه 19 آبان 96 س 16:00اهوازملی حفاری اهواز71 - 77بسکتبال مهروبان نوین ماهشهر1
4جمعه 3 آذر 96 س 16:00سالن شهید نصراللهی کرمانبسکتبال مس کرمان80 - 76ملی حفاری اهواز1
5جمعه 10 آذر 96 س 16:00اهوازملی حفاری اهواز72 - 64بسکتبال آدمیس میناب2
6جمعه 17 آذر 96 س 16:00اهوازملی حفاری اهواز67 - 77بسکتبال نفت امیدیه1
7جمعه 24 آذر 96 س 14:00سالن بسکتبال بندر امامبسکتبال پتروشیمی بندر امام59 - 65ملی حفاری اهواز2
8جمعه 1 دی 96 س 14:00سالن ماهشهربسکتبال مهروبان نوین ماهشهر70 - 57ملی حفاری اهواز1
9جمعه 8 دی 96 س 16:00اهوازملی حفاری اهواز66 - 46بسکتبال مس کرمان2
10جمعه 15 دی 96 س 16:00سالن بسکتبال میناببسکتبال آدمیس میناب60 - 50ملی حفاری اهواز1
جمع کل امتیازات : 14