نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
فیلتر ویژه :
گروه ب لیگ بسکتبال امیدهای کشور (فصل 1396-1397)
رتبهنام تیمبازی‌هابردمساویباختگل‌زدهگل‌خوردهتفاضل‌گلکسر
امتیاز
امتیاز
1بسکتبال نفت امیدیه10901852674178019
2بسکتبال پتروشیمی بندر امام1060471667442016
3بسکتبال مهروبان نوین ماهشهر10505660663-3015
4بسکتبال آدمیس میناب10406629666-37014
5ملی حفاری اهواز10406652711-59014
6بسکتبال مس کرمان10208577698-121012