سجاد حسامی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 25
تاریخ تولد : 1370/05/24
نام تیم : مس کرمان
سجاد حسامی

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان