پیام تقوی

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 99
تاریخ تولد : 1370/11/17
نام تیم : مس کرمان
پیام تقوی

نظر شما در رابطه با بازی مس و چادرملو