محمد مهدی نخعی

مسوولیت : مدیر اجرایی
تاریخ تولد : 1347/08/18
نام تیم : مس کرمان
محمد مهدی نخعی

نظر شما در رابطه با بازی مس و چادرملو