خشایار زبرجد

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 8
تاریخ تولد : 1374/02/30
نام تیم : مس کرمان
خشایار زبرجد

نظر شما در رابطه با بازی مس و چادرملو