حسن شاهرخ آبادی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 77
تاریخ تولد : 1378/01/21
نام تیم : مس کرمان
حسن شاهرخ آبادی

نظر شما در رابطه با بازی مس و چادرملو