وحید فاضلی

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1360/11/09
نام تیم : مس کرمان
وحید فاضلی

نظر شما در رابطه با بازی مس و چادرملو