نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال سپاهان اصفهان در دور اول لیگ برتر هندبال کشور در فصل 1400-1401 (فصل 1400-1401)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 24 مرداد 00 س 13:00گچسارانهندبال نفت و گاز گچساران25 - 32هندبال سپاهان اصفهان2
2سه‌شنبه 26 مرداد 00 س 16:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان22 - 20هندبال زغالسنگ طبس2
3دوشنبه 29 شهریور 00 س 14:00اصفهانهندبال سپاهان نوین18 - 25هندبال سپاهان اصفهان2
4چهارشنبه 31 شهریور 00 س 17:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان24 - 19هندبال پاس قم2
5یکشنبه 25 مهر 00 س 14:30کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون25 - 23هندبال سپاهان اصفهان0
6سه‌شنبه 27 مهر 00 س 10:30سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان35 - 25هندبال رعد پدافند آمل 2
7یکشنبه 14 آذر 00 س 14:30اصفهانهندبال ذوب آهن24 - 26هندبال سپاهان اصفهان2
8چهارشنبه 17 آذر 00 س 15:30دشتستانهندبال ستارگان دشتستان22 - 31هندبال سپاهان اصفهان2
9جمعه 19 آذر 00 س 18:30سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان27 - 22هندبال مس کرمان2
10پنج‌شنبه 28 بهمن 00 س 13:45سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان10 - 0هندبال نفت و گاز گچساران2
11شنبه 30 بهمن 00 س 16:30طبسهندبال زغالسنگ طبس27 - 28هندبال سپاهان اصفهان2
12سه‌شنبه 3 اسفند 00 س 10:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان30 - 26هندبال سپاهان نوین2
13جمعه 13 اسفند 00 س 18:00تهرانهندبال پاس قم20 - 34هندبال سپاهان اصفهان2
14دوشنبه 16 اسفند 00 س 17:30سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان22 - 19هندبال نیروی زمینی کازرون2
15شنبه 20 فروردین 01 س 22:45آملهندبال رعد پدافند آمل 25 - 40هندبال سپاهان اصفهان2
16دوشنبه 22 فروردین 01 س 22:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان28 - 25هندبال ذوب آهن2
17چهارشنبه 24 فروردین 01 س 20:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان32 - 21هندبال ستارگان دشتستان2
18جمعه 26 فروردین 01 س 20:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان22 - 27هندبال سپاهان اصفهان2
جمع کل امتیازات : 34