نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال مس کرمان در دور اول لیگ برتر هندبال کشور در فصل 1400-1401 (فصل 1400-1401)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 23 مرداد 00 س 17:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان10 - 0هندبال ستارگان دشتستان2
2دوشنبه 25 مرداد 00 س 16:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان27 - 31هندبال ذوب آهن0
3یکشنبه 28 شهریور 00 س 17:15گچسارانهندبال نفت و گاز گچساران23 - 22هندبال مس کرمان0
4چهارشنبه 31 شهریور 00 س 14:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان28 - 25هندبال زغالسنگ طبس2
5یکشنبه 25 مهر 00 س 19:30اصفهانهندبال سپاهان نوین26 - 27هندبال مس کرمان2
6سه‌شنبه 27 مهر 00 س 13:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان24 - 21هندبال پاس قم2
7دوشنبه 15 آذر 00 س 17:00کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون34 - 25هندبال مس کرمان0
8چهارشنبه 17 آذر 00 س 15:30سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان25 - 21هندبال رعد پدافند آمل 2
9جمعه 19 آذر 00 س 18:30سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان27 - 22هندبال مس کرمان0
10پنج‌شنبه 28 بهمن 00 س 13:45دشتستانهندبال ستارگان دشتستان24 - 32هندبال مس کرمان2
11شنبه 30 بهمن 00 س 13:00اصفهانهندبال ذوب آهن30 - 23هندبال مس کرمان0
12سه‌شنبه 3 اسفند 00 س 10:30سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان32 - 26هندبال نفت و گاز گچساران2
13جمعه 13 اسفند 00 س 18:00طبسهندبال زغالسنگ طبس28 - 26هندبال مس کرمان0
14دوشنبه 16 اسفند 00 س 17:30سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان27 - 26هندبال سپاهان نوین2
15شنبه 20 فروردین 01 س 22:45تهرانهندبال پاس قم15 - 28هندبال مس کرمان2
16دوشنبه 22 فروردین 01 س 22:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان23 - 28هندبال نیروی زمینی کازرون0
17چهارشنبه 24 فروردین 01 س 20:00آملهندبال رعد پدافند آمل 20 - 28هندبال مس کرمان2
18جمعه 26 فروردین 01 س 20:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان22 - 27هندبال سپاهان اصفهان0
جمع کل امتیازات : 20