نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال نیروی زمینی کازرون در دور اول لیگ برتر هندبال کشور در فصل 1400-1401 (فصل 1400-1401)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 23 مرداد 00 س 11:00اصفهانهندبال سپاهان نوین20 - 25هندبال نیروی زمینی کازرون2
2دوشنبه 25 مرداد 00 س 13:00کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون28 - 20هندبال پاس قم2
3یکشنبه 28 شهریور 00 س 14:30اصفهانهندبال ذوب آهن24 - 32هندبال نیروی زمینی کازرون2
4سه‌شنبه 30 شهریور 00 س 17:00آملهندبال رعد پدافند آمل 22 - 25هندبال نیروی زمینی کازرون2
5یکشنبه 25 مهر 00 س 14:30کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون25 - 23هندبال سپاهان اصفهان2
6سه‌شنبه 27 مهر 00 س 15:30دشتستانهندبال ستارگان دشتستان21 - 24هندبال نیروی زمینی کازرون2
7دوشنبه 15 آذر 00 س 17:00کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون34 - 25هندبال مس کرمان2
8چهارشنبه 17 آذر 00 س 15:30گچسارانهندبال نفت و گاز گچساران22 - 25هندبال نیروی زمینی کازرون2
9جمعه 19 آذر 00 س 18:30کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون30 - 29هندبال زغالسنگ طبس2
10پنج‌شنبه 28 بهمن 00 س 13:45کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون29 - 27هندبال سپاهان نوین2
11شنبه 30 بهمن 00 س 16:30تهرانهندبال پاس قم19 - 37هندبال نیروی زمینی کازرون2
12سه‌شنبه 3 اسفند 00 س 10:00کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون29 - 27هندبال ذوب آهن2
13جمعه 13 اسفند 00 س 18:00کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون41 - 24هندبال رعد پدافند آمل 2
14دوشنبه 16 اسفند 00 س 17:30سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان22 - 19هندبال نیروی زمینی کازرون0
15شنبه 20 فروردین 01 س 22:45کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون38 - 28هندبال ستارگان دشتستان2
16دوشنبه 22 فروردین 01 س 22:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان23 - 28هندبال نیروی زمینی کازرون2
17چهارشنبه 24 فروردین 01 س 20:00کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون42 - 37هندبال نفت و گاز گچساران2
18جمعه 26 فروردین 01 س 20:00طبسهندبال زغالسنگ طبس27 - 32هندبال نیروی زمینی کازرون2
جمع کل امتیازات : 34