نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال رعد پدافند آمل در دور اول لیگ برتر هندبال کشور در فصل 1400-1401 (فصل 1400-1401)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 24 مرداد 00 س 13:00طبسهندبال زغالسنگ طبس32 - 24هندبال رعد پدافند آمل 0
2سه‌شنبه 26 مرداد 00 س 10:30آملهندبال رعد پدافند آمل 27 - 27هندبال سپاهان نوین1
3یکشنبه 28 شهریور 00 س 11:30تهرانهندبال پاس قم29 - 34هندبال رعد پدافند آمل 2
4سه‌شنبه 30 شهریور 00 س 17:00آملهندبال رعد پدافند آمل 22 - 25هندبال نیروی زمینی کازرون0
5شنبه 24 مهر 00 س 15:00اصفهانهندبال ذوب آهن33 - 25هندبال رعد پدافند آمل 0
6سه‌شنبه 27 مهر 00 س 10:30سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان35 - 25هندبال رعد پدافند آمل 0
7یکشنبه 14 آذر 00 س 14:30آملهندبال رعد پدافند آمل 26 - 28هندبال ستارگان دشتستان0
8چهارشنبه 17 آذر 00 س 15:30سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان25 - 21هندبال رعد پدافند آمل 0
9جمعه 19 آذر 00 س 18:30آملهندبال رعد پدافند آمل 30 - 29هندبال نفت و گاز گچساران2
10پنج‌شنبه 28 بهمن 00 س 13:45آملهندبال رعد پدافند آمل 28 - 27هندبال زغالسنگ طبس2
11شنبه 30 بهمن 00 س 16:30اصفهانهندبال سپاهان نوین31 - 20هندبال رعد پدافند آمل 0
12سه‌شنبه 3 اسفند 00 س 10:00آملهندبال رعد پدافند آمل 33 - 26هندبال پاس قم2
13جمعه 13 اسفند 00 س 18:00کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون41 - 24هندبال رعد پدافند آمل 0
14یکشنبه 15 اسفند 00 س 15:00آملهندبال رعد پدافند آمل 25 - 32هندبال ذوب آهن0
15شنبه 20 فروردین 01 س 22:45آملهندبال رعد پدافند آمل 25 - 40هندبال سپاهان اصفهان0
16دوشنبه 22 فروردین 01 س 22:00دشتستانهندبال ستارگان دشتستان30 - 29هندبال رعد پدافند آمل 0
17چهارشنبه 24 فروردین 01 س 20:00آملهندبال رعد پدافند آمل 20 - 28هندبال مس کرمان0
18جمعه 26 فروردین 01 س 20:00گچسارانهندبال نفت و گاز گچساران35 - 33هندبال رعد پدافند آمل 0
جمع کل امتیازات : 9