نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال زغالسنگ طبس در دور اول لیگ برتر هندبال کشور در فصل 1400-1401 (فصل 1400-1401)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 24 مرداد 00 س 13:00طبسهندبال زغالسنگ طبس32 - 24هندبال رعد پدافند آمل 2
2سه‌شنبه 26 مرداد 00 س 16:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان22 - 20هندبال زغالسنگ طبس0
3دوشنبه 29 شهریور 00 س 17:00طبسهندبال زغالسنگ طبس28 - 24هندبال ستارگان دشتستان2
4چهارشنبه 31 شهریور 00 س 14:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان - هندبال زغالسنگ طبس0
جمع کل امتیازات : 4