نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال زغالسنگ طبس در دور اول لیگ برتر هندبال کشور در فصل 1400-1401 (فصل 1400-1401)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 24 مرداد 00 س 13:00طبسهندبال زغالسنگ طبس32 - 24هندبال رعد پدافند آمل 2
2سه‌شنبه 26 مرداد 00 س 16:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان22 - 20هندبال زغالسنگ طبس0
3دوشنبه 29 شهریور 00 س 17:00طبسهندبال زغالسنگ طبس28 - 24هندبال ستارگان دشتستان2
4چهارشنبه 31 شهریور 00 س 14:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان28 - 25هندبال زغالسنگ طبس0
5شنبه 24 مهر 00 س 17:30طبسهندبال زغالسنگ طبس32 - 24هندبال نفت و گاز گچساران2
6دوشنبه 26 مهر 00 س 14:00طبسهندبال زغالسنگ طبس24 - 30هندبال ذوب آهن0
7یکشنبه 14 آذر 00 س 14:30اصفهانهندبال سپاهان نوین22 - 25هندبال زغالسنگ طبس2
8چهارشنبه 17 آذر 00 س 15:30طبسهندبال زغالسنگ طبس27 - 22هندبال پاس قم2
9جمعه 19 آذر 00 س 18:30کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون30 - 29هندبال زغالسنگ طبس0
10پنج‌شنبه 28 بهمن 00 س 13:45آملهندبال رعد پدافند آمل 28 - 27هندبال زغالسنگ طبس0
11شنبه 30 بهمن 00 س 16:30طبسهندبال زغالسنگ طبس27 - 28هندبال سپاهان اصفهان0
12سه‌شنبه 3 اسفند 00 س 10:00دشتستانهندبال ستارگان دشتستان28 - 30هندبال زغالسنگ طبس2
13جمعه 13 اسفند 00 س 18:00طبسهندبال زغالسنگ طبس28 - 26هندبال مس کرمان2
14یکشنبه 15 اسفند 00 س 15:00گچسارانهندبال نفت و گاز گچساران32 - 31هندبال زغالسنگ طبس0
15شنبه 20 فروردین 01 س 22:45اصفهانهندبال ذوب آهن27 - 26هندبال زغالسنگ طبس0
16دوشنبه 22 فروردین 01 س 22:00طبسهندبال زغالسنگ طبس24 - 24هندبال سپاهان نوین1
17چهارشنبه 24 فروردین 01 س 20:00تهرانهندبال پاس قم31 - 40هندبال زغالسنگ طبس2
18جمعه 26 فروردین 01 س 20:00طبسهندبال زغالسنگ طبس27 - 32هندبال نیروی زمینی کازرون0
جمع کل امتیازات : 17