نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال پاس قم در دور اول لیگ برتر هندبال کشور در فصل 1400-1401 (فصل 1400-1401)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 23 مرداد 00 س 14:00اصفهانهندبال ذوب آهن29 - 24هندبال پاس قم0
2دوشنبه 25 مرداد 00 س 13:00کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون28 - 20هندبال پاس قم0
3یکشنبه 28 شهریور 00 س 11:30تهرانهندبال پاس قم29 - 34هندبال رعد پدافند آمل 0
4چهارشنبه 31 شهریور 00 س 17:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان24 - 19هندبال پاس قم0
5یکشنبه 25 مهر 00 س 17:00دشتستانهندبال ستارگان دشتستان27 - 15هندبال پاس قم0
6سه‌شنبه 27 مهر 00 س 13:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان24 - 21هندبال پاس قم0
7دوشنبه 15 آذر 00 س 17:00تهرانهندبال پاس قم26 - 32هندبال نفت و گاز گچساران0
8چهارشنبه 17 آذر 00 س 15:30طبسهندبال زغالسنگ طبس27 - 22هندبال پاس قم0
9جمعه 19 آذر 00 س 18:30تهرانهندبال پاس قم21 - 33هندبال سپاهان نوین0
10پنج‌شنبه 28 بهمن 00 س 13:45تهرانهندبال پاس قم13 - 36هندبال ذوب آهن0
11شنبه 30 بهمن 00 س 16:30تهرانهندبال پاس قم19 - 37هندبال نیروی زمینی کازرون0
12سه‌شنبه 3 اسفند 00 س 10:00آملهندبال رعد پدافند آمل 33 - 26هندبال پاس قم0
13جمعه 13 اسفند 00 س 18:00تهرانهندبال پاس قم20 - 34هندبال سپاهان اصفهان0
14دوشنبه 16 اسفند 00 س 17:30تهرانهندبال پاس قم32 - 30هندبال ستارگان دشتستان2
15شنبه 20 فروردین 01 س 22:45تهرانهندبال پاس قم15 - 28هندبال مس کرمان0
16دوشنبه 22 فروردین 01 س 22:00گچسارانهندبال نفت و گاز گچساران31 - 25هندبال پاس قم0
17چهارشنبه 24 فروردین 01 س 20:00تهرانهندبال پاس قم31 - 40هندبال زغالسنگ طبس0
18جمعه 26 فروردین 01 س 20:00اصفهانهندبال سپاهان نوین34 - 19هندبال پاس قم0
جمع کل امتیازات : 2