شماره‌ی خبر : ‌64158 | تعداد بازدید : 395
یکشنبه 20 مرداد ماه 1398 ساعت 12:26

برنامه جدید رقابت های تیم فوتسال دختران کویر مس در لیگ برتر فوتسال بانوان

پس از کناره گیری برخی از تیم های لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، این رقابت ها مجددا قرعه کشی شد تا تیم فوتسال دختران کویر مس نیز برنامه خود را در این رقابت ها دریافت نماید.

برنامه جدید رقابت های تیم فوتسال دختران کویر مس در لیگ برتر فوتسال بانوان

پس از کناره گیری برخی از تیم های لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، این رقابت ها مجددا قرعه کشی شد تا تیم فوتسال دختران کویر مس نیز برنامه خود را در این رقابت ها دریافت نماید.

به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ در این جلسه موارد زیر انجام گرفت: جلسه سازمان لیگ فوتسال با حضور نمایندگان باشگاه های دختران کویر کرمان، سایپا تهران، پارس آرا شیراز، پویندگان صنعت فجر شیراز، شهروند ساری و رهیاب گستر تهران و شهرزاد نصیری رئیس کمیته بانوان سازمان لیگ فوتسال صبح امروز برگزار شد.

سازمان لیگ فوتسال امسال به هر تیم 5 توپ فوتسال رایگان داده تا تیم‌ها مشکلی برای حضور در رقابت‌ها نداشته باشند.

در حالی که روز پنج شنبه تیم‌های هیئت فوتبال تهران و پارس آرا از لیگ فوتسال بانوان حذف شده بودند، اما امروز تصمیم بر این شد که اگر تمام دوازده تیم حاضر در لیگ موافق به حضور تیم پارس باشند این تیم به لیگ بازگردد که در همین رابطه رای گیری انجام شد و با موافقت همه تیم ها پارس آرا در لیگ حضور خواهد داشت. علاوه بر این هیئت فوتبال هم قرار است در لیگ با اسم ستارگان دشت ورامین شرکت کند. بر این اساس لیگ بانوان با 14 تیم استارت می‌خورد.

امتیاز تیم صنعت سرد خزر را هم باشگاه سایپا خریده و با امتیاز آن در لیگ بانوان شرکت می‌کند.

لیگ فوتسال بانوان 13 هفته به طول خواهد انجامید که در این لیگ تیم‌هایی همانند دریژنو فرخشهر، سایپا، شهرداری رشت، ملی حفاری ایران، پالایش نفت آبادان، پویندگان صنعت فجر شیراز، هیئت فوتبال خراسان رضوی، رهیاب گستر تهران، نامی نو اصفهان، شهروند ساری، مس رفسنجان، پارس آرا شیراز، دختران کویر مس کرمان و ستارگان دشت ورامین حضور خواهند داشت.

در این مراسم تیم‌های شرکت کننده نام سالن‌هایی که در آن قرار است میزبانی کنند را به طور رسمی اعلام کردند.

هر تیم فقط اجازه دارد تا از چهار بازیکن ملی پوش در ترکیب خود استفاده کنند. سقف قرارداد در لیگ امسال بانوان 80 میلیون است. همچنین بازی‌ها از جمعه هفته جاری آغاز می‌شود.

طبق برنامه قرار است در شهر‌های تهران و ساری مراسم افتتاحیه لیگ برگزار شود.

طبق برنامه باید تا سه شنبه این هفته مدارک تیم‌ها کامل باشد و آی دی کارت بازیکنان و کادرفنی تیم‌ها از سوی سازمان لیگ داده می‌شود.همچنین پوشش بازیکنان و کادر فنی در طول بازی‌های لیگ به نمایندگان آن ها تذکر داده شد.

طبق دستور عمل سازمان لیگ اگر تیمی در اواسط لیگ از ادامه کار انصراف بدهد به لیک دسته دوم سقوط خواهد کرد‌.

برنامه بازی‌های لیگ برتر فوتسال بانوان به شرح زیر است:

هفته اول:

    دریژنو فرخشهر _ دختران کویر مس کرمان

    پارس آرا شیراز _ ستارگان دشت ورامین

    سایپا تهران _ مس رفسنجان

    شهروند ساری _ شهرداری رشت

    ملی حفاری ایران _ نامی نو اصفهان

    رهیاب تهران _ پالایش نفت آبادان

    پویندگان صنعت فجر شیراز _ هیات فوتبال خراسان رضوی

 

هفته دوم:

    پارس آرا شیراز _ دریژنو فرخشهر

    مس رفسنجان _ دختران کویر مس کرمان

    ستارگان دشت ورامین _ شهروند ساری

    نامی نو اصفهان _ سایپا تهران

    شهرداری رشت _ رهیاب تهران

    هیات فوتبال خراسان رضوی _ ملی حفاری ایران

    پالایش نفت آبادان _ پویندگان صنعت فجر شیراز

هفته سوم:

    دریژنو فرخشهر _ مس رفسنجان

    شهروند ساری _ پارس آرا شیراز

    دختران کویر مس کرمان _ نامی نو اصفهان

    رهیاب تهران _ ستارگان دشت ورامین

    سایپا تهران _ هیات فوتبال خراسان رضوی

    پویندگان صنعت فجر شیراز _ شهرداری رشت

    ملی حفاری ایران _ پالایش نفت آبادان

 

هفته چهارم:

    شهروند ساری _ دریژنو فرخشهر

    نامی نو اصفهان _ مس رفسنجان

    پارس آرا شیراز _ رهیاب تهران

    هیات فوتبال خراسان رضوی _ دختران کویر مس کرمان

    ستارگان دشت ورامین _ پویندگان صنعت فجر شیراز

    پالایش نفت آبادان _ سایپا تهران

    شهرداری رشت _ ملی حفاری ایران

هفته پنجم:

    دریژنو فرخشهر _ نامی نو اصفهان

    رهیاب تهران _ شهروند ساری

    مس رفسنجان _ هیات فوتبال خراسان رضوی

    پویندگان صنعت فجر شیراز _ پارس آرا شیراز

    دختران کویر مس کرمان _ پالایش نفت آبادان

    ملی حفاری ایران _ ستارگان دشت ورامین

    سایپا تهران _ شهرداری رشت

 

هفته ششم:

    رهیاب تهران _دریژنو فرخشهر

    هیات فوتبال خراسان رضوی _ نامی نو اصفهان

    شهروند ساری _ پویندگان صنعت فجر شیراز

    پالایش نفت آبادان _ مس رفسنجان

    پارس آرا شیراز _ ملی حفاری ایران

    شهرداری رشت _ دختران کویر مس کرمان

    ستارگان دشت ورامین _ سایپا

هفته هفتم:

    هیات فوتبال خراسان رضوی _ دریژنو فرخشهر

    رهیاب تهران _ پویندگان صنعت فجر شیراز

    پالایش نفت آبادان _ نامی نو اصفهان

    شهروند ساری _ ملی حفاری ایران

    شهرداری رشت _ مس رفسنجان

    پارس آرا شیراز _ سایپا تهران

    ستارگان دشت ورامین _ دختران کویر مس کرمان

 

هفته هشتم:

    دریوژنو فرخشهر _ پویندگان صنعت فجر شیراز

    هیات فوتبال خراسان رضوی _ پالایش نفت آبادان

    ملی حفاری ایران _ رهیاب تهران

    نامی نو اصفهان _ شهرداری رشت

    سایپا تهران _ شهروند ساری

    مس رفسنجان _ ستارگان دشت ورامین

    دختران کویر مس کرمان _ پارس آرا شیراز

هفته نهم:

    پالایش نفت آبادان _ دریژنو فرخشهر

    پویندگان صنعت فجر شیراز _ ملی حفاری ایران

    شهرداری رشت _ هیات فوتبال خراسان رضوی

    رهیاب تهران _ سایپا تهران

    ستارگان دشت ورامین _ نامی نو اصفهان

    شهروند ساری _ دختران کویر مس کرمان

    پارس آرا شیرا _ مس رفسنجان

 

هفته دهم:

    دریوژنو فرخشهر _ ملی حفاری ایران

    پالایش نفت آبادان _ شهرداری رشت

    سایپا تهران _ پویندگان صنعت فجر شیراز

    هیات فوتبال خراسان رضوی _ ستارگان دشت ورامین

    دختران کویر مس کرمان _ رهیاب تهران

    نامی نو اصفهان _ پارس آرا شیراز

    مس رفسنجان _ شهروند ساری

هفته یازدهم:

    شهرداری رشت _ دریوژنو فرخشهر

    ملی حفاری ایران_ سایپا تهران

    ستارگان دشت ورامین _ پالایش نفت آبادان

    پویندگان صنعت فجر شیراز _ دختران کویر مس کرمان

    پارس آرا شیراز _ هیات فوتبال خراسان رضوی

    رهیاب تهران _ مس رفسنجان

    شهروند ساری _ نامی نو اصفهان

 

هفته دوازدهم:

    دریژنو فرخشهر _ سایپا تهران

    شهرداری رشت _ ستارگان دشت ورامین

    دختران کویر مس کرمان _ ملی حفاری ایران

    پالایش نفت آبادان _ پارس آرا شیراز

    مس رفسنجان _ پویندگان صنعت فجر شیراز

    هیات فوتبال خراسان رضوی _ شهروند ساری

    نامی نو اصفهان _ رهیاب تهران

هفته سیزدهم:

    ستارگان دشت ورامین _ دریژنو فرخشهر

    سایپا تهران _ دختران کویر مس کرمان

    پارس آرا شیراز _ شهرداری رشت

    ملی حفاری ایران _ مس رفسنجان

    شهروند ساری_ پالایش نفت آبادان

    پویندگان صنعت فجر شیراز _ نامی نو اصفهان

    رهیاب تهران _ هیات فوتبال خراسان رضوی


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر