دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 1403 ساعت 10:34

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با شهرراز

 • امین رضایی (11 رای)
    
  23.91٪
 • مصطفی شیخ (2 رای)
    
  4.35٪
 • ابولفضل عکاشه (1 رای)
    
  2.17٪
 • یاسرفیضی (1 رای)
    
  2.17٪
 • میلاد خدایی (9 رای)
    
  19.57٪
 • پوریا غلامی (1 رای)
    
  2.17٪
 • امیر حسین بهزادی (2 رای)
    
  4.35٪
 • سپهر روزی طلب (0 رای)
   
 • خشایار زبرجد (11 رای)
    
  23.91٪
 • علی مغنمیان (2 رای)
    
  4.35٪
 • ابولفضل علایی (6 رای)
    
  13.04٪
تعداد کل آراء : 46
تاریخ اولین رای : 1403/02/03 ساعت 11:19:33
تاریخ آخرین رای : 1403/02/08 ساعت 11:26:44