شماره‌ی خبر : ‌77519 | تعداد بازدید : 1016
سه‌شنبه 4 مرداد ماه 1401 ساعت 13:23

برنامه بازی های لیگ برتر در فصل 1401-1402

با انجام قرعه کشی رقابت های لیگ برتر در فصل 1401-1402 برنامه این رقابت ها به شرح زیر به صورت هفته به هفته اعلام گردید:

برنامه بازی های لیگ برتر در فصل 1401-1402

با انجام قرعه کشی رقابت های لیگ برتر در فصل 1401-1402 برنامه این رقابت ها به شرح زیر به صورت هفته به هفته اعلام گردید:

هفته اول؛
ذوب آهن – پرسپولیس
استقلال – سپاهان
فولاد – نفت آبادان
نفت مسجدسلیمان – مس کرمان
آلومینیوم – هوادار
نساجی – مس رفسنجان
پیکان – ملوان
گل‌گهر – تراکتور

هفته دوم؛
پرسپولیس – فولاد
مس رفسنجان – گل‌گهر
سپاهان – نساجی
نفت آبادان – آلومینیوم
مس کرمان – پیکان
هوادار – نفت مسجدسلیمان
ملوان – استقلال
تراکتور – ذوب آهن

هفته سوم؛
آلومینیوم – پرسپولیس
نساجی – ملوان
هوادار – نفت آبادان
استقلال – مس کرمان
نفت مسجدسلیمان – پیکان
گل گهر – سپاهان
فولاد – تراکتور
ذوب آهن – مس رفسنجان

 

هفته چهارم؛
پرسپولیس – نفت آبادان
سپاهان -فولاد
پیکان – نساجی
مس کرمان – گل گهر
مس رفسنجان – آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – استقلال
تراکتور – هوادار
ملوان – ذوب آهن

 

هفته پنجم؛

هوادار – پرسپولیس
ذوب آهن – سپاهان
نساجی – مس کرمان
نفت آبادان – نفت مسجدسلیمان
آلومینیوم اراک – تراکتور
فولاد – مس رفسنجان
استقلال – پیکان
گل گهر – ملوان

هفته ششم؛
نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس
استقلال – نساجی
سپاهان – آلومینیوم اراک
تراکتور – نفت آبادان
مس کرمان – ذوب آهن
ملوان – فولاد
مس رفسنجان – هوادار
پیکان – گل گهر

هفته هفتم؛
پرسپولیس – تراکتور
نساجی – نفت مسجدسلیمان
هوادار تهران – سپاهان
نفت آبادان – مس رفسنجان
فولاد خوزستان – مس کرمان
آلومینیوم اراک – ملوان
گل گهر – استقلال
ذوب آهن – پیکان

هفته هشتم؛
سپاهان – پرسپولیس
استقلال – فولاد
نساجی – ذوب آهن
ملوان – نفت آبادان
مس کرمان – هوادار
پیکان – آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – گل گهر
مس رفسنجان – تراکتور

هفته نهم؛
پرسپولیس – مس رفسنجان
گل‌گهر – نساجی
نفت آبادان – سپاهان
آلومینیوم اراک – مس کرمان
تراکتور – نفت مسجدسلیمان
فولاد – پیکان
ذوب آهن – استقلال
هوادار – ملوان

 

هفته دهم؛
ملوان – پرسپولیس
سپاهان – تراکتور
نساحی – فولاد
مس کرمان – نفت آبادان
استقلال – آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – مس رفسنجان
پیکان – هوادار
گل‌گهر – ذوب آهن

هفته یازدهم؛
پرسپولیس – مس کرمان
آلومینیوم – نساجی
مس رفسنجان – سپاهان
نفت آبادان – پیکان
ذوب آهن – نفت مسجدسلیمان
فولاد – گل گهر
هوادار – استقلال
تراکتور – ملوان

 

هفته دوازدهم؛
استقلال – پرسپولیس
نساجی – نفت آبادان
ملوان – سپاهان
مس کرمان – مس رفسنجان
ذوب آهن – آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان – فولاد
گل گهر – هوادار
پیکان – تراکتور

هفته سیزدهم؛
پرسپولیس – پیکان
هوادار – نساجی
سپاهان – نفت مسجد سلیمان
نفت آبادان – استقلال
تراکتور – مس کرمان
آلومینیوم اراک – گل گهر
فولاد – ذوب آهن
مس رفسنجان – ملوان

 

هفته چهاردهم؛
گل‌گهر – پرسپولیس
نساجی – تراکتور
پیکان تهران – سپاهان
ذوب آهن – نفت آبادان
مس کرمان – ملوان
نفت مسجدسلیمان – آلومینیوم اراک
فولاد – هوادار
استقلال – مس رفسنجان

 

هفته پانزدهم؛
پرسپولیس – نساجی
سپاهان – مس کرمان
صنعت‌نفت – گل‌گهر
آلومینیوم – فولاد
ملوان – نفت‌مسجدسلیمان
تراکتور – استقلال
هوادار – ذوب آهن
مس رفسنجان – پیکان


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

پیش بینی شما از بازی چادرملو و مس کرمان