شماره‌ی خبر : ‌77351 | تعداد بازدید : 404
چهارشنبه 31 فروردین ماه 1401 ساعت 18:58

قلب های نارنجی که 120 دقیقه پابه پای بازیکنان تپید و دوید

در زمان بازی نساجی و مس کرمان آنچه برای تمام مس چشم نواز بود شویق این تیم از سوی قلب های تپنده و صداهای رسای نارنجی دلان بود که فاصله کرمان تا تهران را به عشق مس بزرگ کرمان طی کردند و عاشقانه نام تیم خود را فریاد زدند.

قلب های نارنجی که 120 دقیقه پابه پای بازیکنان تپید و دوید

در زمان بازی نساجی و مس کرمان آنچه برای تمام مس چشم نواز بود شویق این تیم از سوی قلب های تپنده و صداهای رسای نارنجی دلان بود که فاصله کرمان تا تهران را به عشق مس بزرگ کرمان طی کردند و عاشقانه نام تیم خود را فریاد زدند.


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

نظر شما در رابطه با بازی مس کرمان و فجر سپاسی