نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم اکسین البرز در لیگ دسته اول فوتبال کشور (فصل 1395-1396)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 17 مرداد 95 س 18:00انقلاب کرجاکسین البرز3 - 1نساجی مازندران3
2شنبه 23 مرداد 95 س 18:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان2 - 1اکسین البرز0
3جمعه 29 مرداد 95 س 17:30انقلاب کرجاکسین البرز3 - 0استقلال اهواز3
4جمعه 5 شهریور 95 س 17:30تختی خرم آبادخیبر خرم آباد1 - 2اکسین البرز3
5جمعه 12 شهریور 95 س 17:15انقلاب کرجاکسین البرز3 - 1فجر سپاسی3
6پنج‌شنبه 18 شهریور 95 س 17:15تختی انزلیملوان انزلی1 - 0اکسین البرز0
7شنبه 27 شهریور 95 س 17:00انقلاب کرجاکسین البرز1 - 0بادران تهران3
8جمعه 2 مهر 95 س 16:00شهدای جمپارس جنوبی جم0 - 2اکسین البرز3
9جمعه 16 مهر 95 س 15:15انقلاب کرجاکسین البرز1 - 1فولاد یزد1
10یکشنبه 25 مهر 95 س 15:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 0اکسین البرز0
11یکشنبه 2 آبان 95 س 15:00انقلاب کرجاکسین البرز1 - 1مس رفسنجان1
12سه‌شنبه 18 آبان 95 س 14:45هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل0 - 2اکسین البرز3
13یکشنبه 23 آبان 95 س 14:30انقلاب کرجاکسین البرز0 - 1راه آهن تهران0
14چهارشنبه 3 آذر 95 س 14:15عضدی رشتسپیدرود رشت2 - 1اکسین البرز0
15پنج‌شنبه 11 آذر 95 س 14:30شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان3 - 0اکسین البرز0
16چهارشنبه 17 آذر 95 س 14:00انقلاب کرجاکسین البرز1 - 2ایرانجوان بوشهر0
17چهارشنبه 24 آذر 95 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان3 - 1اکسین البرز0
18جمعه 17 دی 95 س 14:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران0 - 1اکسین البرز3
19جمعه 24 دی 95 س 14:00انقلاب کرجاکسین البرز0 - 0گل‌گهر سیرجان1
20پنج‌شنبه 30 دی 95 س 14:00تختی اهوازاستقلال اهواز0 - 0اکسین البرز1
21چهارشنبه 6 بهمن 95 س 14:00انقلاب کرجاکسین البرز2 - 0خیبر خرم آباد3
22سه‌شنبه 12 بهمن 95 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0اکسین البرز1
23دوشنبه 18 بهمن 95 س 14:00انقلاب کرجاکسین البرز2 - 1ملوان انزلی3
24دوشنبه 25 بهمن 95 س 14:00کارگران تهرانبادران تهران1 - 1اکسین البرز1
25دوشنبه 2 اسفند 95 س 14:15انقلاب کرجاکسین البرز0 - 0پارس جنوبی جم1
26دوشنبه 9 اسفند 95 س 14:30شهید نصیری یزدفولاد یزد0 - 3اکسین البرز3
27دوشنبه 16 اسفند 95 س 14:45انقلاب کرجاکسین البرز0 - 1آلمینیوم اراک0
28دوشنبه 23 اسفند 95 س 15:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان2 - 1اکسین البرز0
29پنج‌شنبه 10 فروردین 96 س 16:00انقلاب کرجاکسین البرز1 - 1خونه به خونه بابل1
30چهارشنبه 16 فروردین 96 س 16:15آپادانا تهرانراه آهن تهران0 - 0اکسین البرز1
31سه‌شنبه 22 فروردین 96 س 16:30انقلاب کرجاکسین البرز1 - 2سپیدرود رشت0
32دوشنبه 28 فروردین 96 س 16:45انقلاب کرجاکسین البرز1 - 1نفت مسجد سلیمان1
33دوشنبه 4 اردیبهشت 96 س 17:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر0 - 2اکسین البرز3
34دوشنبه 11 اردیبهشت 96 س 17:00انقلاب کرجاکسین البرز2 - 0مس کرمان3
جمع کل امتیازات : 49