نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم مس کرمان در لیگ دسته اول فوتبال کشور (فصل 1395-1396)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 17 مرداد 95 س 18:00شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 2فجر سپاسی1
2شنبه 23 مرداد 95 س 18:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر1 - 1مس کرمان1
3جمعه 29 مرداد 95 س 17:30شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 1گل‌گهر سیرجان1
4جمعه 5 شهریور 95 س 17:15شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران0 - 0مس کرمان1
5جمعه 12 شهریور 95 س 17:15شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 2استقلال اهواز1
6پنج‌شنبه 18 شهریور 95 س 17:00کارگران تهرانبادران تهران1 - 1مس کرمان1
7شنبه 27 شهریور 95 س 17:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0مس رفسنجان3
8جمعه 2 مهر 95 س 15:30تختی انزلیملوان انزلی2 - 1مس کرمان0
9جمعه 16 مهر 95 س 15:15شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0پارس جنوبی جم3
10یکشنبه 25 مهر 95 س 15:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد0 - 0مس کرمان1
11یکشنبه 2 آبان 95 س 15:00شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 0فولاد یزد3
12سه‌شنبه 18 آبان 95 س 14:45امام خمینی اراکآلمینیوم اراک0 - 0مس کرمان1
13یکشنبه 23 آبان 95 س 14:30شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 1سپیدرود رشت0
14چهارشنبه 3 آذر 95 س 14:15هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل0 - 0مس کرمان1
15پنج‌شنبه 11 آذر 95 س 14:15شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 1راه آهن تهران1
16سه‌شنبه 16 آذر 95 س 14:30شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان2 - 2مس کرمان1
17چهارشنبه 24 آذر 95 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان3 - 1اکسین البرز3
18جمعه 17 دی 95 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 2مس کرمان3
19جمعه 24 دی 95 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0ایرانجوان بوشهر3
20پنج‌شنبه 30 دی 95 س 14:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان0 - 0مس کرمان1
21چهارشنبه 6 بهمن 95 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 0نساجی مازندران3
22سه‌شنبه 12 بهمن 95 س 14:15تختی اهوازاستقلال اهواز1 - 5مس کرمان3
23دوشنبه 18 بهمن 95 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0بادران تهران3
24دوشنبه 25 بهمن 95 س 14:00شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان0 - 0مس کرمان1
25دوشنبه 2 اسفند 95 س 14:15شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 0ملوان انزلی1
26دوشنبه 9 اسفند 95 س 14:45شهدای جمپارس جنوبی جم1 - 1مس کرمان1
27سه‌شنبه 17 اسفند 95 س 14:45شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0خیبر خرم آباد3
28دوشنبه 23 اسفند 95 س 15:00شهید نصیری یزدفولاد یزد1 - 0مس کرمان0
29پنج‌شنبه 10 فروردین 96 س 16:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0آلمینیوم اراک3
30چهارشنبه 16 فروردین 96 س 16:15عضدی رشتسپیدرود رشت1 - 0مس کرمان0
31سه‌شنبه 22 فروردین 96 س 16:30شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 2خونه به خونه بابل0
32دوشنبه 28 فروردین 96 س 16:45آپادانا تهرانراه آهن تهران1 - 0مس کرمان0
33دوشنبه 4 اردیبهشت 96 س 17:00شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 2نفت مسجد سلیمان1
34دوشنبه 11 اردیبهشت 96 س 17:00انقلاب کرجاکسین البرز2 - 0مس کرمان0
جمع کل امتیازات : 49