نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم بادران تهران در لیگ دسته اول فوتبال کشور (فصل 1395-1396)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 17 مرداد 95 س 18:00عضدی رشتسپیدرود رشت1 - 0بادران تهران0
2شنبه 23 مرداد 95 س 18:00کارگران تهرانبادران تهران2 - 1فولاد یزد3
3جمعه 29 مرداد 95 س 17:30هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل2 - 2بادران تهران1
4جمعه 5 شهریور 95 س 17:30کارگران تهرانبادران تهران0 - 0ایرانجوان بوشهر1
5جمعه 12 شهریور 95 س 17:15آپادانا تهرانراه آهن تهران0 - 1بادران تهران3
6پنج‌شنبه 18 شهریور 95 س 17:00کارگران تهرانبادران تهران1 - 1مس کرمان1
7شنبه 27 شهریور 95 س 17:00انقلاب کرجاکسین البرز1 - 0بادران تهران0
8جمعه 2 مهر 95 س 15:30کارگران تهرانبادران تهران0 - 0نفت مسجد سلیمان1
9جمعه 16 مهر 95 س 15:15اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان0 - 2بادران تهران3
10یکشنبه 25 مهر 95 س 15:15کارگران تهرانبادران تهران1 - 0فجر سپاسی3
11یکشنبه 2 آبان 95 س 15:00تختی انزلیملوان انزلی1 - 0بادران تهران0
12سه‌شنبه 18 آبان 95 س 15:15کارگران تهرانبادران تهران0 - 1نساجی مازندران0
13یکشنبه 23 آبان 95 س 14:30کارگران تهرانبادران تهران3 - 1استقلال اهواز3
14چهارشنبه 3 آذر 95 س 14:15تختی خرم آبادخیبر خرم آباد0 - 2بادران تهران3
15پنج‌شنبه 11 آذر 95 س 14:15کارگران تهرانبادران تهران1 - 1مس رفسنجان1
16چهارشنبه 17 آذر 95 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 0بادران تهران0
17چهارشنبه 24 آذر 95 س 14:00کارگران تهرانبادران تهران0 - 0پارس جنوبی جم1
18جمعه 17 دی 95 س 14:00کارگران تهرانبادران تهران1 - 0سپیدرود رشت3
19جمعه 24 دی 95 س 14:00شهید نصیری یزدفولاد یزد1 - 1بادران تهران1
20پنج‌شنبه 30 دی 95 س 14:00کارگران تهرانبادران تهران3 - 0خونه به خونه بابل3
21چهارشنبه 6 بهمن 95 س 14:00شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر1 - 2بادران تهران3
22سه‌شنبه 12 بهمن 95 س 14:00کارگران تهرانبادران تهران0 - 0راه آهن تهران1
23دوشنبه 18 بهمن 95 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0بادران تهران0
24دوشنبه 25 بهمن 95 س 14:00کارگران تهرانبادران تهران1 - 1اکسین البرز1
25یکشنبه 1 اسفند 95 س 14:15شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان0 - 1بادران تهران3
26دوشنبه 9 اسفند 95 س 14:30کارگران تهرانبادران تهران1 - 1گل‌گهر سیرجان1
27سه‌شنبه 17 اسفند 95 س 14:45حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0بادران تهران1
28دوشنبه 23 اسفند 95 س 15:00کارگران تهرانبادران تهران1 - 1ملوان انزلی1
29پنج‌شنبه 10 فروردین 96 س 16:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران2 - 2بادران تهران1
30چهارشنبه 16 فروردین 96 س 16:45تختی اهوازاستقلال اهواز0 - 1بادران تهران3
31سه‌شنبه 22 فروردین 96 س 16:30کارگران تهرانبادران تهران1 - 0خیبر خرم آباد3
32دوشنبه 28 فروردین 96 س 16:45شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان1 - 2بادران تهران3
33دوشنبه 4 اردیبهشت 96 س 17:00کارگران تهرانبادران تهران1 - 1آلمینیوم اراک1
34دوشنبه 11 اردیبهشت 96 س 17:00شهدای جمپارس جنوبی جم0 - 1بادران تهران3
جمع کل امتیازات : 56