نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نساجی مازندران در لیگ دسته اول فوتبال کشور (فصل 1395-1396)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 17 مرداد 95 س 18:00انقلاب کرجاکسین البرز3 - 1نساجی مازندران0
2شنبه 23 مرداد 95 س 17:30شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران2 - 1نفت مسجد سلیمان3
3جمعه 29 مرداد 95 س 17:30شهد بهشتی بوشهرایرانجوان بوشهر2 - 2نساجی مازندران1
4جمعه 5 شهریور 95 س 17:15شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران0 - 0مس کرمان1
5جمعه 12 شهریور 95 س 17:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران3 - 3گل‌گهر سیرجان1
6پنج‌شنبه 18 شهریور 95 س 16:45حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0نساجی مازندران1
7شنبه 27 شهریور 95 س 16:30شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران3 - 1خیبر خرم آباد3
8جمعه 2 مهر 95 س 15:15شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان0 - 1نساجی مازندران3
9جمعه 16 مهر 95 س 15:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران3 - 0استقلال اهواز3
10یکشنبه 25 مهر 95 س 15:15تختی انزلیملوان انزلی1 - 0نساجی مازندران0
11یکشنبه 2 آبان 95 س 14:45شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 2خونه به خونه بابل0
12سه‌شنبه 18 آبان 95 س 15:15کارگران تهرانبادران تهران0 - 1نساجی مازندران3
13یکشنبه 23 آبان 95 س 14:15شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران1 - 1پارس جنوبی جم1
14چهارشنبه 3 آذر 95 س 14:15امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 1نساجی مازندران1
15پنج‌شنبه 11 آذر 95 س 14:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران3 - 0فولاد یزد3
16چهارشنبه 17 آذر 95 س 14:00آپادانا تهرانراه آهن تهران1 - 1نساجی مازندران1
17چهارشنبه 24 آذر 95 س 14:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران2 - 1سپیدرود رشت3
18جمعه 17 دی 95 س 14:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران0 - 1اکسین البرز0
19جمعه 24 دی 95 س 14:00شهید بهنام محمدی مسجد سلیماننفت مسجد سلیمان0 - 1نساجی مازندران3
20پنج‌شنبه 30 دی 95 س 14:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران2 - 1ایرانجوان بوشهر3
21چهارشنبه 6 بهمن 95 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 0نساجی مازندران0
22سه‌شنبه 12 بهمن 95 س 14:00اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان2 - 2نساجی مازندران1
23یکشنبه 17 بهمن 95 س 14:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران0 - 1فجر سپاسی0
24دوشنبه 25 بهمن 95 س 14:00تختی خرم آبادخیبر خرم آباد2 - 1نساجی مازندران0
25دوشنبه 2 اسفند 95 س 14:15شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران2 - 0مس رفسنجان3
26دوشنبه 9 اسفند 95 س 15:00تختی اهوازاستقلال اهواز1 - 1نساجی مازندران1
27سه‌شنبه 17 اسفند 95 س 14:45شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران2 - 1ملوان انزلی3
28دوشنبه 23 اسفند 95 س 15:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل0 - 3نساجی مازندران3
29پنج‌شنبه 10 فروردین 96 س 16:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران2 - 2بادران تهران1
30چهارشنبه 16 فروردین 96 س 16:30شهدای جمپارس جنوبی جم2 - 0نساجی مازندران0
31سه‌شنبه 22 فروردین 96 س 16:30شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران0 - 1آلمینیوم اراک0
32دوشنبه 28 فروردین 96 س 16:45شهید نصیری یزدفولاد یزد1 - 0نساجی مازندران0
33دوشنبه 4 اردیبهشت 96 س 17:00شهید وطنی قائمشهرنساجی مازندران4 - 1راه آهن تهران3
34دوشنبه 11 اردیبهشت 96 س 17:00عضدی رشتسپیدرود رشت3 - 2نساجی مازندران0
جمع کل امتیازات : 49