نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نفت تهران در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-97 (فصل 1397-1398)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 22 مرداد 97 س 19:00تهراننفت تهران - سیاه جامگان0
2شنبه 27 مرداد 97 س 18:00باغشمالشهرداری تبریز - نفت تهران0
3شنبه 3 شهریور 97 س 19:00تهراننفت تهران - شهرداری ماهشهر0
جمع کل امتیازات : 0