نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم سیاه جامگان در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-97 (فصل 1397-1398)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1دوشنبه 22 مرداد 97 س 19:00تهراننفت تهران - سیاه جامگان0
2یکشنبه 28 مرداد 97 س 18:30مشهدسیاه جامگان - خونه به خونه بابل0
3شنبه 3 شهریور 97 س 20:15خرمشهرکارون اروند خرمشهر - سیاه جامگان0
4جمعه 16 شهریور 97 س 18:10مشهدسیاه جامگان - قَشقایی شیراز0
5شنبه 31 شهریور 97 س 16:15تختی انزلیملوان انزلی - سیاه جامگان0
6شنبه 7 مهر 97 س 15:15مشهدسیاه جامگان - مس رفسنجان0
جمع کل امتیازات : 0