نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم شهرداری تبریز در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-97 (فصل 1397-1398)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 21 مرداد 97 س 19:30امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 0شهرداری تبریز0
2شنبه 27 مرداد 97 س 18:00باغشمالشهرداری تبریز - نفت تهران0
3یکشنبه 4 شهریور 97 س 20:00بوشهرشاهین بوشهر3 - 0شهرداری تبریز0
4جمعه 16 شهریور 97 س 18:45باغشمالشهرداری تبریز1 - 1نود ارومیه1
5شنبه 31 شهریور 97 س 15:45شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان - شهرداری تبریز0
جمع کل امتیازات : 1