نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم فجر سپاسی در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-97 (فصل 1397-1398)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 20 مرداد 97 س 19:30انقلاب کرجاکسین البرز1 - 0فجر سپاسی0
2شنبه 27 مرداد 97 س 19:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0آلمینیوم اراک1
3شنبه 3 شهریور 97 س 19:00هفت تیر مازندرانخونه به خونه بابل0 - 0فجر سپاسی1
4جمعه 16 شهریور 97 س 18:40حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 1شاهین بوشهر3
5یکشنبه 1 مهر 97 س 16:00خرمشهرکارون اروند خرمشهر1 - 0فجر سپاسی0
6یکشنبه 8 مهر 97 س 16:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 1قَشقایی شیراز0
7سه‌شنبه 24 مهر 97 س 15:15حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0نود ارومیه1
8دوشنبه 30 مهر 97 س 15:15تختی انزلیملوان انزلی0 - 0فجر سپاسی1
9یکشنبه 6 آبان 97 س 15:00حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1مس رفسنجان1
10یکشنبه 20 آبان 97 س 14:30حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0شهرداری تبریز1
11شنبه 26 آبان 97 س 14:30غدیر تهرانبادران تهران0 - 1فجر سپاسی3
12یکشنبه 4 آذر 97 س 14:15حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 2سرخپوشان پاکدشت0
13یکشنبه 11 آذر 97 س 14:15اختصاصی گل گهر سیرجانگل‌گهر سیرجان1 - 1فجر سپاسی1
14یکشنبه 18 آذر 97 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 1فجر سپاسی0
15شنبه 24 آذر 97 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0شهرداری ماهشهر1
16پنج‌شنبه 20 دی 97 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 0اکسین البرز3
17پنج‌شنبه 27 دی 97 س 14:00امام خمینی اراکآلمینیوم اراک1 - 0فجر سپاسی0
18پنج‌شنبه 4 بهمن 97 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 0خونه به خونه بابل3
19پنج‌شنبه 11 بهمن 97 س 14:00بوشهرشاهین بوشهر1 - 0فجر سپاسی0
20چهارشنبه 17 بهمن 97 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 0کارون اروند خرمشهر3
21سه‌شنبه 23 بهمن 97 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز0 - 2فجر سپاسی3
22دوشنبه 6 اسفند 97 س 14:15ارومیهنود ارومیه2 - 2فجر سپاسی1
23یکشنبه 12 اسفند 97 س 14:30حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 0ملوان انزلی3
24شنبه 18 اسفند 97 س 14:45شهدای مس رفسنجانمس رفسنجان4 - 3فجر سپاسی0
25جمعه 9 فروردین 98 س 16:15باغشمالشهرداری تبریز0 - 1فجر سپاسی3
26پنج‌شنبه 15 فروردین 98 س 16:30حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0بادران تهران1
27چهارشنبه 21 فروردین 98 س 16:45تهرانسرخپوشان پاکدشت2 - 4فجر سپاسی3
28سه‌شنبه 27 فروردین 98 س 17:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 1گل‌گهر سیرجان0
29سه‌شنبه 3 اردیبهشت 98 س 17:00حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1مس کرمان1
30سه‌شنبه 10 اردیبهشت 98 س 17:15ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر2 - 1فجر سپاسی0
جمع کل امتیازات : 38