نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم شهرداری ماهشهر در لیگ دسته اول کشور در فصل 98-97 (فصل 1397-1398)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 21 مرداد 97 س 18:50شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 0شهرداری ماهشهر0
2یکشنبه 28 مرداد 97 س 20:15ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 1اکسین البرز0
3شنبه 3 شهریور 97 س 19:00تهراننفت تهران - شهرداری ماهشهر0
4جمعه 16 شهریور 97 س 20:00ورزشگاه ماهشهرشهرداری ماهشهر0 - 2آلمینیوم اراک0
5شنبه 31 شهریور 97 س 16:00شیرازقَشقایی شیراز - شهرداری ماهشهر0
جمع کل امتیازات : 0