شماره‌ی خبر : ‌78513 | تعداد بازدید : 254
سه‌شنبه 14 شهریور ماه 1402 ساعت 19:45

برنامه بازی های مس کرمان از هفته چهارم تا یازدهم لیگ یک مشخص شد

سازمان لیگ فوتبال کشور برنامه بازی های هفته چهارم تا یازدهم لیگ یک فوتبال کشور را اعلام کرد که بر این اساس برنامه بازی های مس کرمان نیز در این رقابت ها مشخص شد.

برنامه بازی های مس کرمان از هفته چهارم تا یازدهم لیگ یک مشخص شد

سازمان لیگ فوتبال کشور برنامه بازی های هفته چهارم تا یازدهم لیگ یک فوتبال کشور را اعلام کرد که بر این اساس برنامه بازی های مس کرمان نیز در این رقابت ها مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ بر این اساس برنامه این رقابت ها از هفته چهارم تا یازدهم خود به این شرح می باشد:

هفته چهارم - یکشنبه 2 مهرماه 1402
مس شهربابک - شهر راز شیراز - ساعت 18- ورزشگاه  شهید سلیمانی شهربابک
شهرداری آستارا - مس سونگون ورزقان - ساعت 18:30 - ورزشگاه وحدت آستارا
خلیج فارس ماهشهر - خوشه طلایی - ساعت 18:45 - ورزشگاه  متعاقبا اعلام می گردد

دوشنبه 3 مهرماه 1402
دریا کاسپین بابل - نفت مسجدسلیمان - ساعت 17:15 - ورزشگاه شهدا سیمرغ
فجرشهید سپاسی شیراز - نفت و گاز گچساران - ساعت 17:15 - ورزشگاه  حافظیه شیراز
خیبر خرم آباد - داماش گیلان - ساعت 17:30 - ورزشگاه تختی خرم آباد
آریو اسلامشهر - چادرملو اردکان - ساعت 17:30 - ورزشگاه  امام خمینی  اسلامشهر
مس کرمان - سایپا تهران - ساعت 18- ورزشگاه   امام علی(ع) کرمان
آبی پوشان جنوب - پارس جنوبی جم - ساعت 18:45 - ورزشگاه چهارم غدیر اهواز

هفته پنجم - یکشنبه 9 مهرماه 1402
خوشه طلایی - شهرداری آستارا- ساعت 16 - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
مس سونگون ورزقان - شهر راز شیراز - ساعت 16 - ورزشگاه یادگار امام تبریز
سایپا تهران - آبی پوشان جنوب - ساعت 17:15 - ورزشگاه انقلاب کرج
داماشگیلان - دریا کاسپین بابل - ساعت 17:15 - ورزشگاه شهید عضدی رشت
چادرملو اردکان - خیبر خرم آباد - ساعت 18 - ورزشگاه شهید نصیری یزد
نفت و گاز گچساران - آریو اسلامشهر - ساعت 18:30 - ورزشگاه شهدای نفت گچساران

دوشنبه 10 مهرماه 1402
مس کرمان - فجرشهید سپاسی شیراز  - ساعت 18 ورزشگاه امام علی(ع) کرمان
پارس جنوبی جم - مس شهربابک - ساعت 18:30- ورزشگاه تختی جم
نفت مسجدسلیمان - خلیج فارس ماهشهر - ساعت 18:30 - ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته ششم - شنبه 15 مهرماه 1402
شهرداری آستارا – داماش گیلان - ساعت 16 - ورزشگاه وحدت آستارا
شهر راز شیراز - چادرملو اردکان - ساعت 17 - ورزشگاه حافظیه شیراز
آبی پوشان جنوب - نفت و گازگچساران - ساعت 18:30- ورزشگاه غدیر  اهواز

یکشنبه 16 مهرماه 1402
دریا کاسپین بابل - مس کرمان - ساعت 16 - ورزشگاه شهدا سیمرغ
آریو اسلامشهر- پارس جنوبی جم - ساعت 17 - ورزشگاه امام خمینی(ره)  اسلامشهر
مس شهر بابک - مس سونگون ورزقان - ساعت 17 - ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک

خیبر خرم آباد – نفت مسجدسلیمان - ساعت 17:15 - ورزشگاهتختی خرم آباد
خلیج فارس ماهشهر - سایپا تهران - ساعت 18:30 - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

دوشنبه 17 مهرماه 1402
فجرشهید سپاسی شیراز - خوشه طلایی - ساعت 17- ورزشگاه حافظیه شیراز

هفته هفتم - شنبه 22 مهرماه 1402
مس سونگون ورزقان - چادرملو اردکان - ساعت 16 - ورزشگاه یادگار امام تبریز
داماش گیلان - خلیج فارس ماهشهر - ساعت 16 - ورزشگاه شهید عضدی رشت
سایپا تهران - آریو اسلامشهر - ساعت 17 - ورزشگاه انقلاب کرج
پارس جنوبی جم - شهر راز شیراز - ساعت 18 - ورزشگاه تختی جم
نفت مسجد سلیمان - آبی پوشان جنوب - ساعت 18 - ورزشگاه شهید بهنام محمدی  مسجد سلیمان
نفت و گاز گچساران - مس شهر بابک - ساعت 18 - ورزشگاه شهدای نفت گچساران

یکشنبه 23 مهرماه 1402
فجرشهید سپاسی شیراز - شهرداری آستارا - ساعت 16 - ورزشگاه حافظیه شیراز
خوشه طلایی - دریا کاسپین بابل - ساعت 16 - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
مس کرمان - خیبر خرم آباد - ساعت 16:30 - ورزشگاه امام علی(ع) کرمان

هفته هشتم - جمعه 28 مهرماه 1402
شهر راز شیراز - نفت مسجدسلیمان - ساعت 16:45- ورزشگاه حافظیه شیراز
مس شهر بابک - داماش گیلان - ساعت 16:45 - ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک
چادرملو اردکان - پارس جنوبی جم - ساعت 16:45 - ورزشگاه شهید نصیری یزد
خلیج فارس ماهشهر - نفت و گاز گچساران- ساعت 18 - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
آبی پوشان جنوب - مس سونگون ورزقان - ساعت 18- ورزشگاه غدیر  اهواز

شنبه 29 مهرماه 1402
خیبر خرم آباد - خوشه طلایی - ساعت 16 - ورزشگاه تختی خرم آباد
آریو اسلامشهر - مس کرمان - ساعت 16:45 - ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر
دریا کاسپین بابل - فجرشهید سپاسی شیراز - ساعت 16:45- ورزشگاه شهدا سیمرغ
شهرداری آستارا - سایپا تهران - ساعت 16:45 - ورزشگاه وحدت آستارا

هفته نهم - جمعه 5 آبان‌ماه 1402
داماش گیلان - پارس جنوبی جم - ساعت 15:30- ورزشگاه شهید عضدی رشت
مس سونگون ورزقان - آریو اسلامشهر - ساعت 15:45- ورزشگاه یادگار امام تبریز
خوشه طلایی – شهر راز شیراز - ساعت 15:45 - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
مس کرمان - آبی پوشان جنوب - ساعت 16:30 - ورزشگاه امام علی(ع)    کرمان
دریا کاسپین بابل - شهرداری آستارا - ساعت 16:30 - ورزشگاه شهدا سیمرغ
سایپا تهران - مس شهربابک - ساعت 16:45 - ورزشگاه انقلاب کرج
فجرشهید سپاسی شیراز - خلیج فارس ماهشهر - ساعت 16:45 - ورزشگاه حافظیه شیراز
نفت و گازگچساران - خیبر خرم آباد - ساعت 18 - ورزشگاه شهدای نفت گچساران
نفت مسجد سلیمان - چادرملو اردکان - ساعت 18 - ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته دهم - پنجشنبه 11 آبان‌ماه 1402
چادر ملو اردکان - داماش گیلان - ساعت 16:30- ورزشگاه شهید نصیری یزد
مس شهربابک - نفت مسجد سلیمان - ساعت 16:30- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک
شهر راز شیراز - نفت و گاز گچساران - ساعت 16:45- ورزشگاه حافظیه شیراز
آبی پوشان جنوب - خوشه طلایی - ساعت 17:45 - ورزشگاه غدیر اهواز
پارس جنوبی جم - مس سونگون ورزقان - ساعت 17:45 - ورزشگاه تختی جم

جمعه 12 آبان‌ماه 1402
خیبر خرم آباد - سایپا تهران - ساعت 15:30 - ورزشگاه تختی خرم آباد
شهرداری آستارا - مس کرمان - ساعت 15:30 - ورزشگاه وحدت آستارا
آریو اسلامشهر - فجر شهید سپاسی شیراز - ساعت 15:30 - ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر تهران
خلیج فارس ماهشهر - دریا کاسپین بابل - ساعت 17:45- ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد

هفته یازدهم - چهارشنبه 17 آبان‌ماه 1402
خوشه طلایی - مس شهربابک - ساعت 15:15 - ورزشگاه متعاقبا اعلام می گردد
داماش گیلان - آریو اسلامشهر - ساعت 16 - ورزشگاه شهید عضدی رشت
نفت و گاز گچساران - چادرملو اردکان - ساعت 17:30 - ورزشگاه شهدای نفت گچساران
نفت مسجد سلیمان - مس سونگون ورزقان - ساعت 17:30 - ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

پنجشنبه 18 آبان‌ماه 1402
دریا کاسپین بابل - خیبر خرم آباد - ساعت 15:30 - ورزشگاه شهدا سیمرغ
شهرداری آستارا - خلیج فارس ماهشهر - ساعت 15:30 - ورزشگاه وحدت  آستارا
فجرشهید سپاسی شیراز - آبی پوشان جنوب - ساعت 16:30 - ورزشگاه حافظیه شیراز
سایپا تهران - پارس جنوبی جم - ساعت 16:30 - ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان - شهر راز شیراز - ساعت 16:30 - ورزشگاه امام علی(ع) کرمان


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

نظر شما در رابطه با بازی مس کرمان و پارس جم؟!